ЦIийи тIварар – цIийи тебрикар

Нубатдин йис чна тарихдиз рекье тунва. Ам чи уьл­кве, хайи республика патал регьятди хьана лугьуз жедач. ­Къецепатан са жерге уьлквейри Урусат кIеве тун патал гзаф алахъунар авуна, ихьтин чIуру сиясат гилани дава­марзава. Амма, кьиле савадлу, кар чидай, алакьунар авай регьбер – Владимир Путин авайвиляй, чи Ватанди вири жуьредин четинвилериз дурум гана, чун я санкцийривай, я маса  сергьятламишунривай зайифариз,  тежедайди къалурна.

Дагъустандани ислягь уьмуьр жуьреба-жуьре гъулгъулайралди пайгардикай хкудиз алахъайбурни хьана. Республикадин кьилевайбуру тухузвай къайдадик квай сиясат себеб яз, са жуьредин къуватривайни гзаф кьадар миллетар дуст­вилелди яшамиш жезвай Дагъларин уьлкведа чпин макьсадар кьилиз акъудиз хьанач. Я женни ийидач!

Четинвилерихъ регьятвилерни гала лугьудайвал, агъур­ имтигьанриз дурум гуналди, алатай йисуз хейлин дагъус­танвийрихъ жуьреба-жуьре хилера гъалибвилер, агалкьунар хьана. Адет тирвал, гьар йисан 1-нумрада чна абур рикIел хкизва, «Лезги газетдин» редакциядин коллективдин патай тебрикзава.

Гьелбетда, вирибурун агалкьунар газетдин са чина къейд ийиз жедач. Мадни башкъа, бязи ватанэгьлийрин агалкьунрикай чаз хабар авачиз хьунни мумкин я. Гьавиляй чна агъа­дихъ галай сиягьда чпин тIварар такурбурувай чакай хъел татун ва редакциядиз чпин агалкьунрикай малуматар рекье тун тIалабзава.

ТIварар чна алфавитдин къайда вилив хвена гузва. Къуй алукьнавай цIийи йисуз чи ватанэгьлийрихъ мадни еке агалкьунар хьурай! Амин!

 

Абдул-Керим Палчаеваз – Ахцегь райондин кьилиз:

Мурад я ви абад авун

Ахцегь район – кьегьалрин чил.

Къуй и рекье, цIийи регьбер,

Ваз гьар са кар хьурай кьезил.

 

Агьмед Агьмедоваз – каратэдай дуьньядин дережада аваз кьиле фейи международный турнирдин гъалибчидиз:

Ваз барабар авачирди

Турнирда на успатна.

ВикIегьдаказ къалурна, эхь,

Лезгидиз хас гьайбат на.

 

Азизбег Черкесоваз – РД-дин Обще­ственный палатадин председателдиз:

Жемиятдин дердияр

Гьялун кьилин буржи я.

И кар валай алакьда –

Ви тежриба чIехи я!

 

Анвар Аллагьяроваз – СНГ-дин уьл­квейрин II Къугъунрин гъалибчидиз:

Ахцегьви хва мад сеферда

Гъалибвал гваз хтана.

Бягьсерани акъажунра

КIвенкIве хьурай датIана.

 

Арбен Къардашаз – Урусатдин писателрин арада кьиле тухвай конкурс­дин гъалибчидиз:

ЧIехи шаир Арбен Къардаш,

Лезги чIалан хуьзвай таъсиб.

Ви къелем гьич тахьуй яваш,

Конкурсра хьуй мадни гъалиб!

 

Ариф Керимоваз – «Ватандин вилик лайихлувилерай» ордендин II дережадин медалдин сагьибдиз:

Уьлкведани, ООН-дани

Машгьурна на чи халкьдин тIвар!

Гьуьрмет ава Ватандани,

Мадни пара хьуй вахъ гьунар!

 

Аслан Закеряеваз — Россияда сифте­ яз Da Vinci Xi роботдин куьмекдал­ди дур­кIунрин ивидин компресс (синдром Щелкунчика) са­гъар хъувун патал опера­ция кьиле тухвай хирургдиз:

Аферин ваз, СтIалрин хва,

Гаф авач ви жуьрэтдиз.

Лайих я вун лап виниз тир

Гьуьрметдизни къиметдиз!

 

Аслан Къурбановаз – Виридуьньядин женгинин искусствойрин къугъунрин гъалибчидиз:

Бубадилай къачуз чешне,

Хкаж жезва кукIушриз.

Ви шабагьрин жебехана

Такурай чаз гьич бушдиз!

 

Ашукь Айдуназ – Вирироссиядин му­зыкадин фестивалдин гъалибчидиз:

Ашукь я вун халкьдиз машгьур,

Рахурзавай чуьнгуьрдин сим.

Са къадамни тахьуй агъур,

Я буш тахьуй ашукьрин ким!

 

Васиф Гьасановаз – лезгийрин милли медениятдин федеральный дережадин автономиядин президентдиз:

Тешкилат я кар алай,

Лезги халкьдин тIвар алай.

Агалкьунар хьурай вахъ

И къуллугъдал – пар алай.

 

Гьасан Гьамидоваз – Дагъустанда Къуръандин гьафизрин арада кьиле тухвай конкурсдин гъалибчидиз:

Сад Аллагьдин пак тир Ктаб

Чирнавай хва, дамах я вун!

Шейх Мугьаммад Ярагъидин

Сихилдин са даях я вун!

 

Далгат Османоваз – грэпплингдай ва Бразилиядин джиу-джитсудай 4 сеферда дуьньядин чемпиондиз:

Магълуб хьун ваз чидач ерли,

Къаст рикIевай хва я зирек.

Дамахзава халкьди вири –

Вун хьтинбур я чаз герек!

 

Икрам Алискероваз – UFC-да агалкьунар къазанмишнавай спортсмендиз:

Мад са хци къалурна

Чахъ гьунарар авайди.

Лезги халкьдин далудихъ

Пагьливанар галайди!

 

Мегьамед Ибрагьимоваз – Дагъус­тан Республикадин лайихлу журналистдиз, РФ-дин журналистрин Союздин Да­гъустанда авай отделенидин председателдиз:

«Лезги газет» виринра

Алахънава машгьуриз.

Гьар нумрадиз важиблу

Макъалаяр гьазуриз.

 

Мирзамегьамед Пирагьмедоваз – медицинадин илимрин кандидатдиз:

Алкьвадарви хирург жегьил,

Агалкьунар пара хьурай!

Аллагьдикай, ахпа – вакай

Начагъбуруз чара хьурай!

 

Мурад Мегьамедкеримоваз – РФ-дин журналистрин Союздин гьуьрметдин лишандин сагьибдиз:

Амадаг я газетдин

Тираждик пай кутазвай.

Вун хьтинбур пара хьурай –

ЧIалан къайгъу чIугвазвай!

 

Назим Баламирзоеваз – ДГТУ-дин ректордиз:

Кьилин вуздин хьанва сагьиб,

Мегер тушни дамахдай кар!

Лезги халкьдин хуьзвай таъсиб,

Мадни хкаж хьурай ви тIвар!

 

Наира Рамазановадизни Нарима Жамаловадиз – Дагъустан Республикадин медениятдин лайихлу къуллугъчийриз:

Лезги вахар рикIиз чими,

Радиода чи чIал хуьзвай.

Куь эфирда тахьуй кими

Малуматар шадвал гъизвай!

 

Нариман Абдулмуталибоваз – «Да­­гъустан яшайишдинни экономикадин рекьяй вилик финик кьетIен пай кутунай» медалдин сагьибдиз:

Гайи гаф хуьз, ийиз куьмек,

Халкьдин юкьва кесер ава.

Нагагь элдиз хьайтIа герек

Чахъ вун хьтин регьбер ава.

 

Равидин Абдурагьимоваз – «Херсондин областдин вилик лайихлувилерай» ордендин сагьибдиз:

КIварчагъвиди – лезги хци

Куьмек гузва Херсондиз.

И кар ада гьисабзава

Пак буржи яз виждандин.

 

Рафик Сефербеговаз – «Дагъус­танда виридалайни хъсан вирт — 2022» конкурсдин гъалибчидиз:

Гьасилзавай михьи тир вирт

Куьнуьчидин гъилериз кьий!

Бегьердин сан жедай туш гирт:

ВиртIедавай рекъериз кьий!

 

Сажидин Саидгьасановаз – Да­гъустандин халкьдин шаирдиз:

Сулейманан багъда битмиш

Хьайи шаир, хуьзвай чи чIал.

Ваз ийизва халкьди алхиш,

Гьазур жуван цIийи кIватIал.

 

Фейзудин Ибрагьимоваз – Дагъус­тан Республикадин багъманчийрин арада кьиле фейи конкурсдин гъалибчидиз:

Багъдин вири чидай сирер

Багъманчи я авай гьунар.

ПIини, машмаш, чуьхвер, ичер

Къуй бегьерар хьурай санбар!

 

Фейзудин Нагъиеваз – Дагъустандин халкьдин шаирдиз:

Тарихчини алим, шаир –

Бажарагъдиз туш вун кесиб.

Куьре Фаиз – устад магьир,

ЦIийи кукIуш хьуй ваз несиб!

 

Шайдабег Мирзоеваз – Дагъустандин халкьдин шаир Расул Гьамзатован медалдин сагьибдиз:

Гьамзатован медалдиз

Лайих хьанвай алим я!

Педагогрин алемда

Устад я вун, гьаким я!

 

Шамил Мамедоваз – «Иван Ярыгинан Кубок» международный турнирдин гъалибчидиз:

Чемпионвал я ваз лайих,

Гьакьван викIегь, зирек я вун!

Ваз тарифдай ава къилих,

Лезги чилин дестек я вун!

 

Эдвард Батмановаз – уьлкведин дережада аваз кьиле фейи «Золотые имена Высшей школы» конкурсдин гъалибчидиз:

Гьар камуна чIугваз зегьмет,

Вилик финин рекье ава.

Ваз кутугай гана къимет,

Вун акуй чаз кIвенкIве аваз.

 

Эльдар Кчибеговаз – РФ-дин илимдин ва кьилин образованидин минис­тер­стводин Гьуьрметдин грамотадин сагьибдиз:

Миграгъай тир машгьур хирург,

Чи несилар хуьзвай сагълам.

Гьам уьмуьрда, гьам илимда

Агалкьунар хьурай давам!

«Лезги газет»