ЦIийи ктабар къачуда

КIелунин цIийи йисаз гьазур  хьунин сергьятра аваз Дагъустанда  663 агъзурдалай гзаф цIийи ктабар маса къачуда. Идакай РД-дин образованидин ва илимдин минис­терстводи хабар гузва. 

Идарадин делилралди, 2023-йисуз ачухун лазим тир цIийи  20 мектеб (99,4 миллион манатдин) ва республикадин коррекционный 9 школа (4,5 миллион манатдин) патал ФГОС-дин исте­мишунриз жаваб гузвай учебникар маса къачунин гьакъиндай  икьрарар кутIуннава. Идалайни гъейри, хайи чIаларай 1-6-классар патал (84,9 миллион манатдин) ва Да­гъустандин тарихдин, Да­гъустандин географиядин, гьакIни респуб­ликадин халкьарин культурадин ва адетрин тарсар гун патал (92,3 миллион манатдин) цIийи ктабар маса къачуда.  Министерстводи хабар гузвайвал, 11-классар патал Россиядин тарихдай уьл­кведин вири мулкунал сад тир цIийи учебникни  къачуда.

Малум хьайивал, алай йисан Чирвилерин йикъалай республикадин 36 муниципалитетдин мулкунал 139 мектебди кIвалах башламишда – ремонтдин ва алай аямдин чирвилер гудай та­даракралди таъминарунилай­ гъей­ри, инра  мектебрин  пата­рив  гвай  мул­­кар аваданламишунин, терро­ризм­дикай­ ва цIаяр кьуникай хуьн таъминарунин кIва­лахар кьиле тухузва.

Идалайни гъейри, кIелунин цIийи йисуз­ федеральный ва республикадин программайрин сергьятра аваз эцигнавай алай аямдин 15 мектеб (санлай къачурла, 6582 аялди кIелдай чкаяр жедай) ва аялрин 13 бахча  (1970 аялдиз чкаяр жедай) ачухдайвал я.

Жасмина  Саидова