ЦIийи йисан тебрик

Гьуьрметлу дустар! Ватанэгьлияр!

Милли газет кIелзавайбур, дуьньядин кьуд пата авай жуванбур!

Къацу Тарцин Аждагьандин­ йис вичин вахт гьисабунив гатIун­нава. Адак гьар сада хъсан умудар кутунва. Россиядин Федерациядин Президент Владимир Путина 2024-йис Хизандин йис яз малумарнава. Им чи уьлкведа хизан, милли адетар, ахлакь, марифат хуьниз, абур мадни еримлу авуниз, хизандин дережа хкажуниз къуват гузва лагьай чIал я.

Гьа са вахтунда Дагъустан ­Республикадин Кьил Сергей Ме­ли­кова цIийи йис Дагъустандин­ халкь­дин шаир, ХХ асирдин Го­мер­ СтIал Сулейманан юбилейдин йис яз кьиле тухун теклифнава. Имни пара важиблу, лишанлу, акьалт­­завай несилдиз СтIал Су­лей­ма­­­нан ба­жарагъдикай, ала­кьунрикай­, маш­­­­гьурвиликай чирдай вакъиа я.

2023-йис тарихдиз фена. Алукь­навай йисуз дердер-гъамар, тIалар-квалар, бедбахтвилер, дявеярни къалмакъалар, мусибатар чавай яргъаз хьурай! ЦIийи йис чаз гьар са макъамда хъсан хабарри, муштулухри, шад мярекат­ри, къени крари, фикирри мадни еке агалкьунар къазанмишун патал руьгьламишдайди хьурай!

ЦIийи йиса чаз къени фикирар, хъсан крар, важиблу гзаф  ва­къиаяр багъишрай! Йисан вири вахтунда чи халкьдин гьар са векил гьевесдин, къенивилин, бахту­нин, бегьерлувилин шивцел алаз хьурай! Гъиле кьазвай гьар са кар агалкьунралди кьилиз акъуд­дай къуватар гурай, чун анжах гъа­либвилери къаршиламишрай. Къазан­мишзавай гъалибвилер,  на­­­­муслу, гьакъисагъ зегьметдин бегьерар гьар сада дамахдайбур, чешне къачудайбур хьурай! Гьа са вахтунда чахъ зегьметдин баркаллу нетижайрал кьарувалдай, шадвалдай, гьевесдивди ял ядай вахтар, мумкинвилерни хьурай!

ЦIийи йис чи ватандашар патал хазинадин­ берекатлу сандухдиз элкъуьрай!­ Ам девлетрив, бахтарив ацIурай. Къуй и йис чун патал акьван гуьзелди, еке агалкьунринди, шад хабарринди, суьгьуьрдинди хьурай хьи, хейлин вахтар­ алатайлани, ам хушвилелди­ ри­кIел хкидайвал, жуванбуруз ада­кай хуш суьгьбетар ийидайвал.

Къуй чахъ, чи халкьдихъ рикIе авай мурадар, гъиле кьазвай баркаллу крар кьилиз акъуддай сагъламвал, къуватарни мумкинвилер,­ хизанра чимивал, кIа­ни­вал, шадвал, дуствал артух­ ва мягь­кем, гьар са ватанэгьлидин бах­тар ачух хьурай! Сада-са­даз ийизвай хъсанвилерин, галайвилерин, куьмекрин кьадар цIуд, виш сеферда виниз акъатрай! Ийиз­вай крар вирида дамахдайбур хьурай!

Къуй гьар садан рикIиз ЦIийи йиса экуьвал, регьимлувал, къени­вал, мергьяматлувал, жумартвал, шадвал, кIанивал гъурай! Дуьнья ислягь хьурай! Сагърай чи халкь! Мубаракрай ЦIийи йис!

«Лезги газетдин» редакциядин коллектив