Ашукь Саид — урус чIалал

Зи гъиле мукьвара писатель, композитор, таржумачи Саидов  Мурада урус чIалаз элкъуьрна, “Мавел” чапханада чапнавай “Кьуьчхуьрви ашукь Саид. Халкь ва азадвал” тIвар ганвай ктаб ава. Ам таржумачиди ялавлу шаир Кьуьчхуьр Саид хайида­лай инихъ­ 250 йис тамам хьунин юбилейдиз талукьарна, вичин харжидихъ акъуднавайди я.

Ктаб Кьуьчхуьр Саидан бедбахт, мусибатлу уьмуьрдиз, адан кана кармаш хьайи рикIяй атай яратмишунриз, чIехи шаирдин ирсиниз ва кьисметдиз талукьарна кхьенвай еке макъаладилай башламиш жезва. Ана авторди Ашукь Саидан яратмишунри лезги шиират, санлай къачурла, вири чи литература вилик­ тухунин рекье еке роль къугъвайдакай, абурукай чи  халкьдин руьгьдин къанажагъда бегьем са девир хьайи­дакай ва, дериндай ахтармишна чирайтIа, а ирсини къенин ва къвезмай несилар халисан ватандашар яз тербияламишунин карда еке куьмек гудайдакай лугьузва.

Къейд авун лазим я, макъала кIелай гьар са касдивай Мурад Саидов чи лезги шииратдал дериндай рикI алай, адал дамахзавай, халисан ватанперес тирди кьа­тIуз жеда. Мурада гзаф делилар, ктабар тупIалай авунва. Саидакай, адан шииратдикай бязи авторри лагьанвай хейлин фикиррихъ галаз вич рази туширдини  инкар тежедай хьтин делилралди раижзава.

Ктабдин лайихлувал мадни квелди я лагьайтIа, ана ганвай гьам ашукь Саидан, гьам адан къадир аваз, ам рикIивай кIанза­вай шаирри адаз бахшна кхьенвай эсерар Мурада сифте яз  къе­шенгдаказ урус чIалаз таржума авуна, чи вилик гъанва.

Шад жедай кIвалах генани ам я хьи, Мурадаз, шегьерда хана чIехи хьана, лезги чIал школадани чирдай мумкинвал хьа­начтIа­ни, вичи-вичиз чи чIал чирна, ктабда гьатнавай шиирар урус чIалаз хъсандиз элкъуьрнава. Яни адаз кьве чIални дериндай чизва.

Ктабда, ам туькIуьрайдан тахсир тушиз, ахъайнавай бязи куьлуь-шуьлуь гъалатIар, нукьсанар авачизни туш. Абур, автордин гафаралди, ада инлай кьулухъ акъуддай ктабра туькIуьр хъувуна, маса авторрин цIийи таржумаярни туна, халкьдин вилик гъида.

За ктаб еке ашкъидивди кIел­на, ам амай кIелчийризни теклифзава. Мурадазни адан сифте кам, еке агалкьун яз, мубаракзава.

Омар Гьуьсейнов, ДГУ-дин профессор