Ахцегьа — республикадин турнир

И мукьвара Ахцегьа, дяведин махсус серенжемда телеф хьайи аскеррин экуь къаматдиз бахшна, Россиядин Игит Энвер Набиеван призар патал азаддаказ кьуршахар кьунай жаванрин арада республикадин турнир кьиле фена. Ана Дагъларин уьлкведин саки вири шегьеррайни районрай тир 150-далай виниз спортсменри гьасиррал чпин алакьунар ва устадвал къалурна. Абурун арада Дагъустандин, Россиядин чемпионатрин гъалибчияр ва шабагьрин сагьибар авай.

Турнир хъсан тешкиллувал аваз ва къугъунарни къизгъиндаказ кьиле фена. Акъажунрин спонсорар тир Па­шаеврин ва Палчаеврин хизанри жаван спортсменар патал пулдин пишкешар чара авунвай. ИкI, 1-чка кьурбуруз — 30, 2 ва 3-чкаяр кьурбуруз 20 ва 10 агъзур манат гунин къарар кьабулнавай. Идалайни гъейри, гъалибчийриз ва призёрриз медалар, дипломар ва Кубокар, чемпионриз чIулар гузвай. Гьаниз килигна тренерри турнирриз гъанвай спортсменарни викIегьбур, чпик умуд кутаз жедайбур тир.

Турнир ачухуниз талукьарнавай шад мярекатда райондин кьиле авай саки вири ксари иштиракна. Гьуьрметлу мугьманрин арада Докъузпара райондин кьил Мегьамед Шамилов, Россиядин Игитдин буба Альберт Набиев, азаддаказ кьуршахар кьунай спортдин мастер, лайихлу ветеран Къариб Ашуралиев, турнирдин спонсорар — Пашаеврин ва Палчаеврин хизанрин векилар авай. Анал Ахцегь райондин кьил Абдул-Керим Палчаева и йикъара азаддаказ кьуршахар кьунай Россиядин чемпионвилин тIвар къазанмишнавай Шамил Мамедован тренер Минажудин Къазиеваз турнирдин спонсор тир Палчаеврин хизандин патай чухсагъул лагьана ва адав пулдин пишкеш вахкана.

Жаванрин бягьсериз тамашиз атанвайбурун арада дуьньядин ва Европадин чемпионар тир Даурен Куругълиев ва Тажудин Агьмедовни авай.

«Лезги газет»