Хайи Ватан рикIеваз

— Яраб Ватан душмандикай хуьз фейи зи хциз сагъ-саламатдиз вичин балайрин кьилел хкведай кьисмет жедатIа? Яраб ирид вахахъ авай са стха чаз ахквадатIа? Яраб лишан кутуна фейи рушаз Сад Аллагьди вичин кIанидахъ галаз цIийи...

Гъалибвал гъайибурукай сад

Кьурагьай Ватандин ЧIехи дяведин къизгъин женгера иштиракун кьисмет хьайибурун арада  Абдуллаев  Абдуллагьан хва Хидирнебини  авай. 1939-йисуз адаз Яру Армиядин кьушунриз эвер гана. ВикIегь кьурагьвиди Украинадин мулкарал пехотадин кьушунрин  разведкадин ротада намуслувилелди къуллугъзавай. Дяве гатIунай...

Вирироссиядин серенжем — цIийи къайдада

1983-йисалай инихъ гьар йисан майдин вацран 3-гьяд виридуьньяда СПИД-дикди кьейибур рикIел хуьнин югъ яз къейдзава. Къенин юкъузни вичикай дарман авачир и азардиз акси гьерекатдин ярж, адет хьанвайвал, яру лент яз гьисабзава. И югъ тайинарунин...

Чна адал дамахзава

Немсерин чапхунчийрихъ галаз Ватандин азадвал патал женг чIугурбурун жергедик кваз чи райондайни гзафбуру кье­гьал­вилелди иштиракна. Абурукай сад Кьурагьрин хуьряй тир Мусаев  Багьаудин  Мусаевич  тир. 1939-йисан сентябрдиз, 22 йисан яшда аваз, адаз Яру Армиядин жергейриз...

Сагърай куьн, духтурар!

Коронавирусдин тIугъвалди арадал гъанвай четин гьалариз килигна, ингье чун кьве вацралайни артух вахтунда самоизоляциядин шартIара аваз яшамиш жезва, кIвалахзава. ЦIийи жуьредин стIалжемдикди  начагъ жезвайбурун кьадар тIимил тахьуни еке къалабулух кутазва.  Интернетдин сетрай, телевиденидай аквазвай...

70 йисалай жагъай гел

Ери-бине Сулейман-Стальский райондин Агъа СтIалрилай тир  Мамед  Мамедов  военный училищедин курсант тир. Ватандин ЧIехи дяве гатIунай сифте йикъара ам фронтдиз тухванай. “1942-йисан майдин вацра Яру Армиядин лейтенант Мамедов Мамед Эмирханович гел галачиз квахьна”, —...

Чалайни аслу я!

Алай вахтунда чна цIийи шартIара уьмуьр тухуз ­чирзава. И шартIарни акьалтIай фендигар коронавирусдин тIугъвалди арадал гъанва. Инсаф течидай, вич гьеле ахтармиш тавунвай ва вилиз таквадай душманди чавай чи мукьвабур, багърияр, чирхчирар къакъудзава. Ихьтин шартIара,...

Ватандин кьегьалар

Митридат дагъдал Яру пайдах акIурунай дирибаш кIиривидиз “Яру гъетрен” орден ганай Кьурагь райондин КIирийрин хуьряй тир Лейли Батмановади уьмуьрдин юлдаш Батман рагьметдиз фейидалай кьулухъ текдиз ругуд веледдиз — кьве хцизни кьуд рушаз тербия гузвай....

Дарвилихъ генгвални гала

Исятда вирибур тайин жавабар авачир суалри теспача авунва: зегьримар хьайи коронавирус мус куьтягь жеда? Ахпа вуч жеда? ГьикI жеда? Къе чи республикада коронавирусдихъ галаз ала­къа­лу гьалар, арадал къвезвай нетижаяр эллерин рикIе­риз са кIусни теселли...

Дербентда кьиле тухвана

19-майдиз Дагъустандин Кьил Владимир Васильева интернетдин ала­къадин куьмекдалди коронавирусдин тIугъвалдин вилик пад кьун патал республикада кардик кутунвай штабдин нубатдин заседание Дербент шегьерда кьиле тухвана. Мярекатда РД-дин Гьукуматдин Председатель Ар­тем Здунова, РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин...

Тимур Иванов — Дагъустанда

“Лезги газетдиз” РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, 19-майдиз Дагъустандиз Урусатдин оборонадин министрдин заместитель Тимур Иванов мугьман хьана. Ина ам республикадин Кьил Владимир Васильевахъ галаз гуьруьшмиш хьана. Гуьруьшдин вахтунда абуру Урусатдин Президент...

Ордендин сагьиб

1941-1945-йисара фашистрин Германияди чи халкьарин кьилел мусибат къурна. Дяведа инсанрин кьилел атай дуьшуьшар, гужар, гъам-хажалатар, гьел­­бетда, садрани рикIелай алатдач. Чи уьлкведин халкьари хьиз, лезги рухвайрини, рушарини и дяведа чпин игитвилин чешнеяр къалурна. Абурун арада...

Гьалар къизгъин жезва

Дербент шегьердин кьилин больницадин мулкарал кьетIен гьаларин режим кардик кутун мумкин я. Идакай ТАСС-диз шегьердин администрациядин векилди хабар гана. Чешмедин малуматралди, больницадин дараматар Росгвардиядин къуллугъчийрин гуьзчивилик кутада. КьетIен гьаларин режим кардик  кутун шегьерда коронавирус...

Муфтий дагълух хуьрерин гьаларикай рахана

Дагъустандин муфтий Агьмад  Абдулаева  малума­райвал, коронавирусдин тIугъ­валдихъ галаз алакъалу лап муракаб гьалар республикадин дагълух хуьрера арадал атанва.  Адан гафаралди, хуьрера авайбур анжах медпунктар я, анра хаталу азаррикди начагъ хьанвайбур сагъардай мумкинвилер авач. Азарлубур къаткурдай...

Гьар са аялдиз  — 10 агъзур манат

Мукьвара Россиядин Президент В.Путина 2004-йисан 11-майдилай 2017-йисан 30-июндалди дидедиз хьанвай гьар са аялдиз са сеферда 10 агъзур манат пул гуникай малумарнай. Идахъ галаз ала­къалу яз редакциядиз гзаф кьадар кагъазар ва зенгер атана. Агьалийри и...

Дагъустандиз куьмек гуда

18-майдиз Урусатдин Президент Владимир Путина Дагъустандин руководстводихъ ва жемиятдин векилрихъ галаз интернетдин алакъадин куьмекдалди совещание кьиле тухвана. Мярекатда РД-дин Кьил Владимир Васильева, республикадин Халкьдин Собранидин Председатель Хизри Шихсаидова ва Муфтий Агьмад гьажи Абдулаева иштиракна....

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире