“Вафалу дустар” гъалиб хьана

11-майдиз Москвада Вирироссиядин экологиядиз талукь шикилрин конкурсдин федеральный паю­нин нетижаяр кьуна. Къейд ийин, кьуд паюникай иба­рат тир и конкурсдин сад лагьай, яни мектебра тешкилзавай пай алатай йисан 1-октябрдилай 1-ноябрдалди кьиле фенай. Региондин пай 1-мартдалди...

Дамахзава! Тебрикзава!

“Лезги газетдин” 12-майдиз акъатнавай нумрада чи рикI алай муаллим, алим, ДГУ-дин профессор, литературовед, фольклорист, же­гьилрин дуст, халисан наси­гьатчи  Гьажи  Гьуьсейнович Гашарован  85 йисан юбилейдиз талу­кьар­навай материалар чапнавай. Абурун тереф хуьналди, заз­ни са шумуд келима...

Такабурлу Дагъ

Накь, 18-майдиз, Дагъустандин Халкьдин Сад лагьай шаир, Ленинан ордендин сагьиб СтIал Сулейман хайи юкъуз­ Махачкъалада, адан тIварунихъ галай багъда, гьар йисуз адет хьанвайвал, Дагъустандин шииратдин сувар шад гьалара къейдна. Ам, гьамиша хьиз, цIини иниз...

Сур чешмейрин гелерай (VIII пай)

(Эхир. Эвел — 9-11, 13-15, 16-нумрайра) Ахцегьрин вини магьледа авай чкIанвай мискIиндин дараматдин кьиблепатан цла вичел кхьинар авунвай 45×40 сантиметрдин кьадардин къван ава. Адан къерехар тирвал жуьреба-жуьре нехишар авунва. Къванцин вини кьиле набататдин шикил...

Эминан алемдай

Килигдачни зи гьалдиз?1   Салам-дуьа кIанибруз зи мецелай2, Килигдачни, тIварун стха3, зи гьалдиз? Саил4 хъфидай чIавуз5 куь варцелай6 Мегер зунни къведачни куь хиялдиз?   Саилриз7 мал пай идайла датIана, Гьамиша зун куьз тада пай...

Гьажи Гашарован — 85 йис

Шумуд арш — шумуд къаш!.. Гьажи  Гьуьсейнович  Гашарован  и йикъара 85 йис тамам хьанва. Идакай саки 60 йис а касди чи милли литературадин илимдиз, жегьилар тербияламишунин кIва­лах­диз, мектебар, вузар патал литературадинни методикадин ктабар  кхьиниз,...

Абдурагьман Межидован — 90 йис

Сулейманан багъдин билбил Абдурагьман  Межидов…  Чи халкьдин алай аямдин эдебиятдинни медениятдин къанажагъда ада вичин чка алатай асирдин 70-йисарилай тайинариз  хьана. Адан эсерар республикадин “Коммунист” (гила “Лезги газет”) газетда, “Самур” ва “Дагъустандин дишегьли” журналра, районрин...

Гафарин алемдай

ТIУС — носик чайника (У.Мейлановадин гафарганда ава). УСТАГЪ — приятель, дружок (и гаф лезги чIалан гафарганра ава). ЧIУРУКIУНАР, ЧУРУКIУЛАР  — земляные орехи (Къалажухрин ва Миграгърин нугъатра). КУЬШБЕТ — камень, которым точат косу (и гаф...

Лезги Няметан — 90 йис

РикIин сузайралди рахайди… Уьмуьрда, садра акуна, садрани рикIелай  алат тийидай инсанар тек-туьк гьалтда. Гьахьтин инсанрикай сад шаир ва муаллим, чIехи инсанперес ва ватанперес, лезги халкьдин садвал арадал хкун патал саки вири уьмуьр (гьайиф, адаз...

Мубаракрай!

Махачкъала шегьердин 40-нумрадин юкьван мектебдин директор  Расул  Нурамматович  Ольмесоваз: Директорвал лайих я ваз, Кар алакьдай регьбер  Расул! Мектебда вун герек я чаз, Муаллимрин сердер Расул!   Акурвалди чир хьана чаз Вун гьахъ кIани инсан ...

Мубаракрай!

Афгъанистандин дяведин иштиракчи, СтIал Сулейманан райондин Афгъанистандин дяведин ветеранрин Союздин председатель, Испикрин хуьряй тир Ислеман  Мевлидинович  Ризаеваз: Афгъанистадин цIун хура  вун акъвазна, Ветеранрин къуллугъда  вун авазва. Шириндаказ рахада вун гьар садав, Хъсан ксар агатзава...

“Салам, Цмур!”

Мукьвара вичиз Дагъустандин халкьдин писатель лагьай чIехи тIвар ганвай РФ-дин писателрин Союздин член, филологиядин илимрин доктор, гзаф кьадар повестрин, гьикаяйрин, очеркрин, 12 романдин, учебникрин автор  Гьаким  Къурбанан (Къурбан  Акимов) нубатдин ктаб — “Салам, Цмур!”...

Лезги кроссворд

Дуьз цIарара: 5. Лезги генерал (фамилия). 6. Гьамишалугъ, даим. 9. Гимидин ших. 10. Хуьрек. 11. Дарамат. 14. Жемят, инсанар. 16. Къекъве­раг. 17. “Сефигь” гафунин синоним. 18. Лезги райондин центр. 19. Яхун, усал. 23. Вир....

“Куьн рикIеваз”

Вичин сад лагьай ктабдиз гьа ихьтин тIвар ганва муаллим  Мариян  Бугаевади. Газет кIел­завайбуруз Мариян муаллим фадлай таниш я. Милли газетдиз адан макъалаяр, шиирар акъатзава. Махачкъаладин 40-нумрадин юкьван школада лезги­ чIаланни эдебиятдин тарсар гузвай ва...

Къазахстанда — “Шадвал”

Чи ватанэгьлияр — гьар сана Интернетдин соцсетра Алик  Мегьамедович  Мустафаева  арадал гъанвай “Шадвал” ансамблдиз талукь аккаунтра чапнавай малуматри, шикилри акурбур гьейранарда. Ватанэгьлиди Къазахстанда милли меденият хуьнин, машгьурунин рекье ийизвай крар гьакъи­къатдани лайихлубур я. Мукьвара...

Малумат

18-майдин йикъан сятдин 12-даз Махачкъа­лада, Дагъустандин халкьдин шаир СтIал  Сулейманан  гуьмбетдин патав, XX асирдин Гомеран Шииратдин югъ къейд авуниз талукьарнавай мярекат кьиле фида. Ана чIехи шаирдин эсеррал рикI алай гьар са касдивай иштиракиз жеда....