Къурхуяр гайиди чирна

РД-да авай Россиядин ФСБ-дин ва республикадин МВД-дин къуллугъчийри Махачкъаладин образованидин идарайриз къурхуяр гузвай электронный чарар ракъурай жегьил вуж ятIа тайинарнава. МВД-дин пресс-къуллугъдин делилралди, Махачкъаладин мектебрикай сана кIелзавай 15 йисан яшда авай ученикди вичи авур...

МВД-дин хроникадай

Мехъерик хьайи мусибат Дагъустандин МВД-дин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, ЦIунти районда 14-августдиз бедбахтвилин­ дуьшуьшдик 59 йисан яшда авай са дишегьли кьена ва 31 касдиз хасаратвилер хьана. Хашархота хуьре мехъер кьиле физвай вахтунда 41 йисан яшда...

МВД-дин хроникадай

Ичкидин таъсирдик кваз 14-июлдиз Буйнакск шегьердин полициядиз чкадин агьалиди вичин машин чуьнуьхнавайдакай хабар гана. Адан гафарай малум хьайивал, шегьердин са куь­чеда машин акъвазарна, ам вичиз герек затIар маса къачуз туьквендиз фена. Элкъвена хтайла, адаз...

МВД-дин хроникадай

Аял маса гана Каспийск шегьердин уголовный розыскдин къуллугъчийри пулдихъ вичин хва масабуруз маса гайи 33 йис хьанвай дишегьли кьуна. Чешмеди хабар гузвайвал, кIвачел залан дишегьлидиз аял духтурханада таз кIанзавай. Амма адан къуншидал яшамиш жезвай...

Кьвалалай аватна

Дуьшуьшдик акатай туристар Ахцегь, Докъузпара районрин, Дербент шегьердин духтурханайриз агакьарна Алатай гьафтедин эхирра До­къузпара райондин Къурушрин хуьруьн мулкара туристар авай машин кьвалалай кIамуз аватна. “Лезги газетдиз” муниципалитетдин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, и дуьшуьшдин нетижада...

Дербентда къадим муьгьуьр жагъана

Археологриз Дербент районда V-VI асиррин сасанидрин девирдин муьгьуьр (печать) жагъана. Идан гьакъиндай ислен юкъуз Дербент шегьердин кьил Рустамбег Пирмегьамедова вичин Telegram — каналда хабар гана. “Къеледин Къырхляр-къапу” ва “Джар­чи-къапу” варарин арада  парк кутазвай участокда...

Лекьрен гъуьрч

«Суалар ва жавабар» рубрикадай — Буба, лекьери датIана чи вер­чер, бадбадар тухузва. Абу­ру­ маса къушар, гьайванар нез­вач­ни? — Лекьер, бубадин, лап ви­кIегь, вагьши къушар я. Абуру чпин тIем акакьдай вири ничхиррал, гьайванрал гъуьрч ийизва....

Куьмек вилив хуьзва

7-8 ва 10-июндиз яргъалди къати марфар къунин нетижада Ахцегь вацIун дереда республикадин метлеб авай рекьин 16-километрдин мензилда дагъ ацахьуникди Хинер, Фияр ва Гутумар хуь­рериз хъфизвай рехъ михьиз къайдадикай хкатна. Къейд ийин хьи, дагълух и...

Бедбахтвиликай хвена

Алатай гьафтеда Шамил райондин Голотль хуьруьн­ мул­кара Авар Къойсу вацIа луьткведаваз сирнавзавай ту­ристар чIехи бедбахтвиликай хкатна. Дагъустандиз ял ягъиз атанвай мугьманар авай луьткведиз еке къванце акьунин нетижада хасаратвилер хьана ва ам, гужлу вацIун цин...

Ада вичин хцин гъилерал чан гана…

Са тIимил вахт идалай вилик зал кIвалахдин рекьяй юлдаш руш гьалт­на. Чун фадлай акунвачир. Жу­зу­нар-качузунар авурдалай кьулухъ, за ада­вай кьилел чIулав яйлух­ ву­чиз алукIнаватIа хабар кьуна. “Бу­­ба­ амач. Ковид”, — куьрелди жаваб га­­на ада,...

Мишекъат шартIар себеб яз

5-октябрдиз Махачкъалада РД-дин Гьукуматдин Председатель Абдулпатагь Амирханован регьбервилик кваз республика энергиядалди таъминарунин жигьетдай кардик квай штабдин заседание кьиле фена. “Лезги газетдиз” РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, мярекат ачухдайла республикадин премьер-министрди эхиримжи...

Къати марфар къуникди

23-25-сентябрдиз Дагъустандин дагълух са жерге районра къати марфар къвана. Еке хасаратвилер хьанвай­бурун арада Тлярата, ЦIумада ва ЦIунти районра ава. “Лезги газетдиз” РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъди хабар гайивал, марфар къуникди и районрин мулкарилай...

Кьве кас телеф хьана

Ислен йикъан йифиз Хасавюрт шегьерда бедбахтвилин дуьшуьш арадал атана: мугьманханадин кьве гьавадикай ибарат дараматди цIай кьуна. “Лезги газетдиз” Дагъус­тандин МЧС-дин Кьилин Управленидин пресс-къуллугъди хабар гайивал, нетижада кьве кас телеф хьана, ругуд кас Хасавюртдин духтурханадиз...

31 кас телеф хьана

“Лезги газетдиз” Дагъустандин МЧС-дин пресс-къуллугъди хабар гайивал, алай йисан гатуз республикадин мулкарал гьуьле ва вацIара чуьхуьнагарзавай 31 кас телеф хьана. Абурукай 7 аялар тир. Са шумуд югъ идалай вилик Дербент районда са итим батмиш...

ЦIай кьунин нетижада

Алатай гьафтедин эхирра Махачкъалада са мертебадин кIвали цIай кьунин нетижада кьуд кас телеф хьана. ТАСС-ди хабар гузвайвал, абурукай сад — жегьил дишегьли, пуд аялар тир. Мусибатдин вакъиа меркездин Нурудилован тIварунихъ галай куьчеда арадал атана....

Кьенваз жагъана

Дагъустандин къайдаяр хуьдай органрин  чешмеди ТАСС-диз хабар гайивал, алай йисан 4-декабрдиз квахьай РД-дин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин руководителдин стха Виталий Гьасанован мейит ам яшамиш жезвай поселокдай жагъанва. “Кривая Балка” поселокдин мулкуна квахьнавай и касдихъ...