Автор: Сулейман Ахтынский

Куьмек гуз гьазур я

18-декабрдиз РД-дин Кьил Владимир Васильева Махачкъалада, Тарихдин паркуна, кьиле фейи “Вун — карчи” конгрессдин нетижаяр кьуниз талукьарнавай мярекатда иштиракна. Идакай “Лезги газетдиз” Дагъустандин Кьилин ва Гьукуматдин Администрациядин пресс-къуллугъди хабар гана. Музейдинни выставкайрин комплексдин фойеда...

Докъузпарада «Къацу километрияр» серенжем кьиле фена

И йикъара «Докъузпара район» МР-дин кьил Абдурагьим Алискерован теклифдалди райондин сергьятра «Къацу километрияр» лишандик кваз, экологиядиз талукь гегьенш серенжем кьиле фена. Метлеблу акцияда райондин кьил Абдурагьим Алискерова, адан заместителри, райондин тешкилатринни идарайрин вири руководителри,...

Буйругъдалди тайинарнава

Россиядин эцигунрин министерстводи 2019-йис патал  регионра яшайишдин кIвалерин квадратный метрдин базардин юкьван къимет махсус буйругъдалди тайинарнава. Алукьзавай йисан сифтегьан 6 варз патал квадратный метрдин къимет 43 агъзурни 360 манатдиз барабар яз тайинарнава, им лагьайтIа, ...

Виниз тир дережадин пешекар

Уьмуьрдал зегьметди баркалла гъанвай ватанэгьлияр тIимил авач. Гьажиев Рафикан хва Фазилни абурукай сад я. — Математикадин тарсар гудай муаллим авачирла, закай Фазилан муаллим хьанай. Амма — яргъалди ваъ, са куьруь вахтунда. Фазилаз математикадай чирвилер...

Экверикай дарвал авач

Дербент шегьердин электросетар фадлай инихъ авай ва  кIвенкIвечи карханайрикай сад я. Гьамиша хьиз, цIини планламишнавай вири кIвалахар гатфарин ва гатун варцара вахтунда ва хъсан ери аваз тамамарунин нетижада карханадин коллектив электроэнергия ишлемишзавай абонентрин вилик...

Нетижайрикай рахана

Яшайишдин кIвалер ва абурун патарив гвай чкаяр ишлемишзавай жуьре,  яшайишдин кIвалерин фондунин инженервилин тадаракар авай гьал ахтармишун,  ам хуьн ва ремонт авунин кIвалахар вах­тунда  тамамарун, яшайишдин кIва­леринни  коммунальный къуллугъар ишлемишунай  тайинарнавай нормативар чпихъ бине...

Жермеяр тайинардайди лагьана

Алай йисан 27-августдиз Ахцегь хуьре авай Докъузпара ва Ахцегь районрин тIебии газдин абонентрин пунктунин дараматда газ ишлемишзавай агьалийриз талукьарнавай совещание кьиле фена. Анал Докъузпара ва Ахцегь районрин пунктарин  тIебии газдин абонентвилин  къуллугъдин начальник Нияз...

Нафт гьялдай кархана эцигзава

“Лезгияр” сайтдай хабар хьайивал, вичин ери-бине Ахцегьай тир “нафтIадин магнат”, Россияда виридалайни девлетлу карчийрикай сад  Сардаров  Рашид  Селимовича  Оренбург шегьерда газ гьялдай заводдин патав, нафт гьялдай чIехи комплекс эцигзава. Адан къурулушдик нафтIа­дин ва битумдин...

Фикирда къени кIвалахар ава

Курхуьрелай тир  зегьметчи Рамазанов Абдулакима тербиядин мярекатра лугьудай: сада — уьлкве абадни ийида, сада — барбатIни. ЧIехи камалэгьли Ярагъ Мегьамед хьтин кас акъатнавай Ярагърин хуьруьн тIвар виринра сейли я. Ярагъ Мегьамедан насигьатрикай тарс хкудзавай...

1,3 процентдин гзаф

Дагъустанда 2018-йисан 6 вацран вахтунда  гьасилнавай  хуьруьн майишатдин суьрсетдин кьадар, алатай йисан гьа и вахтунин делилрив гекъигайла, 1,3 процент­дин гзаф ва 22,107 млрд. манатдиз барабар хьанва, хабар гузва РД-дин хуьруьн ма­йишатдин ва недай суьрсетдин...

Мегьарамдхуьруьн райондин картуфар — Урусатдин базарра

Дагъустандин хуьруьн майишатдин суьрсет гьасилзавайбуру, кутIуннавай икьраррин сергьятра аваз,  Россиядин маса регионрин базарар хъсандиз ­таъ­минарзава.  Жуьреба-жуьре регионрин арада авай стхавилин ала­къайрини и кардик вичин пай кутазва. ИкI, Ме­гьарамдхуьруьн ва Ленинградский областдин Тосненский районрин арада...

ВацIа яд пара тахьанмаз…

Ахцегь райондин УОС-дин руководстводи чпин балансдал алай Гуьней патан дигидай къанал сезондиз гьазурунин мураддалди ахтармишна ва ам михьунин кIвалахрин график туькIуьр­на. И мукьвара чун къанал гьихьтин гьалда аватIа килигна. Ам михьунин кIвалахрал УОС-дин инженер...

Хъсандиз кIвалахзавайбур тIимил ахтармишда

Саласа юкъуз Махачкъаладин Милли библиотекадин дараматда  фитосанитариядин ва ветерина­рия­дин рекьерай гуьзчивал авунай фе­де­ральный къуллугъдин РД-да авай Управлениди (Россельхознадзор)  2017- йисуз ва 2018-йисан 1-кварталда тамамарнавай гуьзчивилин кIвалахдин нетижаяр раиж ва ачухдаказ веревирд авунин мярекат  кьиле...

Кепекар гьиниз фенва?

Чи девирда кепекар авайди тир — 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50. Са манатдилай 100 манатдал кьван чарчин пуларни авай. Ракьун манат авачир. Ахпа ракьун манатар акъатна, “юбилейнияр” я лугьуз. СССР-чукIурайла, 500-1000-5000-дан чарар...

Агалкьунар зегьметди гъида

И мукьва чун Ахцегь райондин хуьруьн майишатдин управленидин (УСХ) начальник Арген Гьажиевич Гьажиевахъ галаз гуьруьшмиш хьана ва чна адавай 2017-йисан кIвалахдин нетижайрикай куьрелди суьгьбетун тIалабна. — Алай вахтунда райондин хуьруьн майишатдин хиле 55 СПК,...

Михьивал хуьнин къайгъуда

Инсан ва тIебиат. Абур гьамиша сихдаказ алакъада ава. ТIебиат хуьнин месэлайриз ООН-дини датIана фикир гузва, Чилин шардин винел яшамиш жезвай халкьарин фикир экологиядин месэлайрал желбзава. ЯтIани гзаф уьлквейрин промышленностдин карханайри экологиядиз къвердавай гзаф зиянар,...