Автор: Магамед Ибрагимов

ТIварни ирс амукьда

(Мегьамед-Гъалиб эфенди Садыкъи рагьметдиз фейидалай инихъ 20 йис тамам хьуниз талукь яз) Авайбур я кьел, фу, гьуьрмет-берекат. Эхь, СтIалриз лайих я и тарифар. Зегьметчи халкь, кIвалахдик квай гьерекат,­ СтIалвияр — алимарни арифар. ТIвар хкажна...

Сажин, сакъат, сармуз

Гафарин алемдай ГъвечIи кIамари-хуьлери вацI къуватлу ийизвайди хьиз, эдебиятдин чIалан жебеханани нугъатрин гафари девлетлу ийизва. Им ашкара, алимри тестикьарнавай, чIалара тIебиивилелди кьиле физвай гьерекат я. Мукьвара дуьшуьш хьайи сажин гафуни зи фикир желбна. Итижлу...

Дербентдикай фильм

Мукьвара Дербентдин педколледжда тешкилай “Россиядин къуват — халкьарин садвиле” мярекатдин сергьятра аваз журналист, сценарист, режиссер Сурхай Гуьлбалаевич Сеидалиеван “Оборона Дербента” документальный фильмдин презентация кьиле фена. Ам 1999-йисан вакъиайриз талукьарнавайди я. Фильмдиз килигайдалай гуьгъуьниз адан...

Четин кроссворд

Гьар са клеткада кьве гьарф кхьин лазим я 1. Чан-рикI, хушвал ийидай. 2. ПIу­заррин сесер. 3. Пак чкайриз фин. 4. Юкъуз рагъ, йифиз… . 5. Африкада са гьукумат. 6. Рушан тIвар. 7. Вирана, чIурт....

ЦIийивилер тур бажарагълу муаллим

РикIера ама Гьар гьи муаллимдиз хьайитIани, и кьве де­­р­е­жани (муаллимвални, цIийи­вилер арадал гъунни) кьисмет тахьун мумкин я. А дережаяр  анжах, галат тийиз, чIугвазвай зегьметдалдини, чирвилералдини югъ-йиф талгьана, ийизвай чалишмишвилералди къазанмишиз жеда. Гьайиф хьи, вичихъ...

Москвада — “Лекия” туьквен

Чи ватанэгьлияр — гьар сана Мукьвара зун интернетдин куьмекдалди Москвада яшамиш жезвай чи ватанэгьли  Эмил  Гаратовахъ  галаз  таниш хьана. Ада Москвада, метродин “Беляево” станциядин мукьув, “Лекия” тIвар алай туьквен кардик кутуна, анай лезгийрин милли...

Етим Эминан “Весият”

Урусар гьахъ я, зурбади яргъалайни аквада лугьудайла. И гафар Етим Эминакай рахадайлани ла­гьай­­тIа жеда. Адан девирдивай чун яргъа хьу­нивай, шаирдин зурбавал чаз чидайдалай мадни артух тирди аквазва. Эхиримжи вахтарин ахтармишунри къалурзавайвал, Эмина и дуьнья...

Надир ктабдиз экв акуна

15-октябрдиз Махачкалада авай “Россия — зи тарих” тарихдин паркунин чIехи залда “Мискискарин тарих” (“Тарих Мискинджа”) ктаб раижуниз талукьарнавай мярекат кьиле фена. Адак кьил кутурди ва ам кьилени тухвайди “Дербент” фон­дунин векил, “Дербент” РИА-дин  кьилин...

РикI гваз кIвалахайла…

«Культура — им инсандик квай инсанвилин уьлчме я». Карл  Маркс Хуьрерин культурадин  идараяр (халкьди, виликдай хьиз, гилани лу­гьузвайвал, клубар, культура­дин­ кIвалер) неинки жемятдиз эдебиятдин, яратмишунрин, машгъулатрин, тербиядин рекьяй къуллугъда акъвазнава,  гьакIни культурадин кIвал собранияр,...

Мубаракрай!

И йикъара Вини СтIалрин хуьре яшамиш жезвай Ярагьмедова  Селиматан — 55, адан уьмуьрдин юлдаш Тажиран  60 йис тамам жезва. И шад вакъиа абуруз дидеди,­ стхайри, гадайри, вахари, рушари, хтулри, сусари, вири мукьва-кьилийри, Цналдал яшамиш...

“Фикиррин нурар”

КIелзавайбуруз фадлай таниш шаир, журналист, РФ-дин писателрин союздин член  Мукаил  Агьмедован  къелемдикай хкатнавай мад са цIийи ктаб и мукьвара Махачкъалада кардик квай “Формат” чапханада чапдай акъатна. “Камбар булах”, “Гьахъунин ван”, “Зи умудрин елкен”, “Бинейрин...

Лезги кроссворд

Дуьз цIарара: 1. Чилин кIан, сур. 4. Дамах гваз. 9. Техил. 10. Чахутка азар. 11. Эхирдалди тавун, са пай авун. 12. УстIаррин жуьре. 14. Артухни алаз. 16. Лезги гьалва. 18. Урусрин ибадатхана. 19. КIвалел...

Куьр шегьер гьина авай?

Виликан Куьре округдин мулкарал са девирда  юкьван виш йисарин Куьр (Кур) тIвар алай шегьер экIя хьанвай. Тарихдин чинра мукьвал-мукьвал — Куьре, тек-туьк дуьшуьш­ра Ку­ра тIварарни гьалтзава. Шегьер хьайи дуьм-дуьз чка ва ам терг хьайи...

“Бубадин веси”

ЦIийи ктабар И йикъара Махачкъаладин “Мавел” чапханада “Бубадин веси” тIвар алаз зегьметдин ветеран, Дагъустан Республикадин культурадин лайихлу работник  Гьемдуллагь  Минетулла­гьо­вич  Бабаеван  ктаб акъудна. Кьве вишни кьудкъанни муьжуьд чиникай ибарат тир адан тираж 300 экземплярдиз...

“Лезги диктант — 2020”

10-октябрдиз Дагъустанда “Лезги диктант — 2020” лишандик кваз международный серенжем кьиле фена. Алай йисуз ам кьвед лагьай сеферда тешкилнавай. РикIел хкин, 2019-йисуз Сулейман-Стальский райондин депутатрин­ собраниди кьабулай къарардал асаслу яз, гьар йисан 10-октябрдиз Лезги­...

“Ивидин вел”

Ханбиче  Хаметова. Дагъустандин халкьдин шаир. Лезги ва Дагъларин уьлкведин шиират кьетIен эсерралди (эпикадин драмадин поэмаяр, сонетрин тажар, балладаяр, риваятар) девлетлу ийизвай чIалан устад. Ингье мад са цIийи эсер: “Самур” журналдин алай йисан 4-нумрадиз акъатнавай...