Автор: Магамед Ибрагимов

Квез чидани?

Кlири-Буба. Профессор М.Вагьабова кхьена хьи, викlегь абрек Кlири-Буба масадав гекъигиз тежер хьтин халкьдин игит хьана. Къагьримандиз вичин халкь гзаф кlандай. И гьакъикъат адаз бахшнавай гзаф кьадар ма­­­нийрайни малум жезва. Тlвар-ван авай лезгидиз бахшнавай манийри...

Лезги театрдин артистар аялрин «Приморский» лагерда хьана

Аялрин лагерриз финиз талукь тир Рд-дин медениятдин министерстводин программадин сергьятра аваз, алай йисан 10-июлдиз Лезги театрдин артистар Мегьарамдхуьруьн районда авай «Приморский» ДООЛ-диз мугьман хьана. И гьакъиндай «Лезги газетдиз» Мегьарамдхуьруьн райондин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гузва....

Алкьвадар Гьасанан музейдиз мугьман хьана

И йикъара Сулейман-Стальский райондин Сардархуьруьн ктабханадин заведующий Лаура Шабановади кlелчияр патал Алкьвадар Гьасан-эфендидин музейда экскурсия тешкилна. И гьакъиндай «Лезги газетдиз» Сулейман-Стальский райондин администрациядин пресс-къуллугъди хабар гузва. Аялри хайи ерийрин тарихдиз, халкьдин тlвар-ван авай, лайихлу...

ЧIехи шаир – чIехи инсан…

МУЬЗЕФФЕР МЕЛИКМАМЕДОВАН – 70 ЙИС Ихьтин келимаяр Азербайжан Республикадин Хачмаз райондин Дигагь хуьруьнви Низаман хцикай залай вилик гзаф ксари лагьанва. Гзаф чIа­лар, тебрикрин телер, бахшбендер, суьретар адан тIварцIихъ рекье тунва. Гзаф пипIерай: КцIарайни Бакудай,...

Ибрагьим Гьуьсейнов Етим Эминакай

ЕТИМ ЭМИНАН – 180 ЙИС И фикирар шаирди чи газетдив 1998-йисуз агакьарнай. Гьа чIавуз чапни авунай. Амма абурун метлеб гилани, а чIавалай инихъ 20 йис алатайлани, зайиф хьанвач. Чаз устад шаирди чIехи клас­сикдин ирсиниз...

Лезги сканворд

“ЛГ”-дин 27-нумрадиз акъатай сканворддин жавабар: Дуьз цIарара: Фарфалаг. Зара. Ивир. Легв. Нини. Арза. “Пежо”. Рузи. Ваба. Гьижа. Ялав. Тик цIарара: Азиз. Гирав. Ризванов. Рамалданов. Бендергагь. Олимпиада. ТуькIуьрайди – Куругъли Къалажухви

“Булах” кlватlал­дин камар

Алатай гьяд юкъуз Кьасумхуьруьн патав гвай ял ядай “Там-Там” центрада са залда литературадин “Булах” кlватlал­дин нубатдин мярекат кьиле фена. Ана иштиракиз Кьурагь, Хив, Мегьерамдхуьруьн, Къаякент, Су­лейман -Стальский районрай, Дербентдай, Белиждай, ва Махачкъаладай шаирар, писателар...

Лезги махарин ктаб чапдай акъатна

И мукьвара Дагъустандин ктабрин чапханада лезги халкьдин махарин цlийи кlватlал чапдай акъатна. «Сикlрен уюнар» тlвар алаз акъатнавай ктаб аялриз талукьарнава. Гъвечlи кlелчияр патал и кlватlалда ругуд мах гьатнава. И махар  ч1алан машгьур алим П.К....

ЦНАЛ ва цналвияр

Хив райондин Цналрин хуьр кьиблепата Рычал ва Макьарин вацIарин арада, гьуьлуьн яхадилай саки 1350 м. вине, кьакьан тепедал экIя хьанва. Райцентр Хивдиз 18 км, ракьун рекьел 55 км мензил ава. Хуьр рагъ­экъечIдай ва кьибле...

МУЬШКУЬРДАЙ тир имам

Тахминан XV асирда Ширвандикай сефевидрин Персиядин чIуру ниятрин гьерекатрин объект хьана. Сефевидрин Ардебиль шегьерда арадал атанвай тайифа эвелдай суннитринди тир, амма адан кьиле I Исмаил акъвазайла, ада Персияда вичин терефдаррин кьадар артухарунин карда шиизмдикай...

Лезги сканворд

“ЛГ”-дин 25-нумрадиз акъатай кроссворддин жавабар: Дуьз цIарара: Маркв. Ахцегь. Къиздирма. Кьисмет. “Мавел”. Верг. Чавуш. Къулиев. Океан. Имам. Тина. Бегов. Вирус. Анна. Пкавул. Лув. Тик цIарара: Разисузвал. Агъасиев. Рита. Сулейман. Емиш. Лермонтов. Гетlе. Къалажух. Ими....

Аялар патал шиирар

Аялар патал шиирар * * * Гьам кIвале, гьам куьчеда, Акур чIавуз аялар, Зи рикIиз гьар вядеда КIватI жеда хуш хиялар:   А балаяр гьар сад заз, Зи хтул хьиз, масан я. Тахьуй абурун...

Самур вацI

Мегьарамдхуьруьн райондин мектебра кIелзавай аялрин эсерар Лезгияр ГекъигайтIа миллетар, ВикIегьбур я лезгияр. Чан къурбандда Ватан хуьз РикIер – михьи гуьзгуьяр!   КIири хуьруьн юкьвал ала, Эсед хцин имарат. Лезги викIегь рухвайри Чан къурбандна дявейра....

Гуьзел макан рикIиз я кIан

Уьмуьрдихъ ажайиб кье­тIен­вал ава: ада гьич рикIелни алачир крар, танишви­лер арадал гъида. Гьа  ихьтин танишвал се­беб яз зун 2014-йисуз пара гуьзел ерийрин, хуш къилихрин, къени крарин ин­сандихъ, Аллагьдин патай бажарагъни ганвай ватанэгьли вахахъ галаз таниш­...

“ШАРВИЛИ” эпосдикай фикирарни шиирар

Гележегдин несилрин рикIера Шарвили пагьливан, аламатдин инсан, хайи Ватан, халкь хуьдай къагьриман яз гьатнава. Ам гьахьтинди яз вири девирра ва вири асирра амукьни ийида. Фируза  Вагьабова, литературовед, илимрин кандидат. * * * Чпин туькIуьр...

Чун садзавай сувар

ШАРВИЛИ – 2018 90-йисарин эхирар. Дагъус­танда гьалар чIуру я: иниз международный террористрин дестеяр атанва, ачухдиз дяведин гьерекатар башламиш хьанва. И татугай макъамда лезгийрин игитвилин “Шарвили” эпосдин  сувар тухуникай ихтилатар кватна. Инсаниятдин тарихда кьетIен 2000-йисуз...