Автор: Магамед Ибрагимов

Лезги медениятдин сувар

20-мартдиз Махачкъалада, Тарихдин паркуна, лезги медениятдиз талукь чIехи мярекат кьиле фида. Республикадин меркезда авай лезгийрин милли медениятдин автономиядин регьбер Пакизат Рагьимхановади хабар гайивал, мярекат Да­гъус­тандин милли сия­сатдин ва динрин крарин рекьяй министерстводин, “Лез­гиЯР” тешкилатдин...

“Чирагъ-къеле”

Заманайриз сиягьат Инсанрин уьмуьр вири девирра, махаралдини хкетралди хьиз, жуьреба-жуьре риваятралдини девлетлу я. Ингье абурукай сад. СССР-дин девирда зун зи рагь­метлу уьмуьрдин юлдаш га­лаз Азербайжан ССР-дин (гилан Азербайжан Республика) Дивичи райондин дагъ галай патан...

Гъиляй физ гьайиф я

— Я руш, ваз гуьлуьтар храз чидани? — суал гана заз садра зи хуьруьнви тай-туьш са дишегьлиди. — Чин тийиз зун гъилер атIай тIаб яни, заз гуьлуьтарни, чивекарни, жигетни, гьатта гам хразни чида, —...

Манийринни авазрин шагь

Омар Аюбован — 95 йис 2016-йисуз “Дагъустандин композиторар” кIватIал туькIуьрдай вахтунда зун, бязибурукай делилар жагъин тийиз,­ четинвиле гьатнай. Гена гзаф ксарикай куьмек хьанай. Заз а кIватIал чапдай акъатунин карда куьмек гайи ксариз ва чи...

Гзаф алакьунар  ава

Бажарагълуди гьар са карда бажарагълу жеда лугьудайвал,  Жульета  Омаровадини вич неинки муаллим, шаир, тамада, гьакI манидарвилин ала­кьунарни авай пешекар тирдини тестикьарнава. И крар кьилиз акъудунилай гъейри, ада ме­ктебдиз фидай яшдив агакь тавунвай кьве рушаз...

Мубаракрай!

8-Мартдин  суварин вилик квай йикъара Махачкъаладин 27 ва 61-нумрайрин юкьван школайрин завучар тир лезги ханумрив —  Фаизат  Бейбалаевна  Бейбалаевадив  ва  Заира  Орджоникидзевна  Гьамидовадив,      РФ-дин просвещенидин министрдин приказдин бинедаллаз, педагогвилин зегьметда къалурзавай  пешекарвилин устадвиляй ва...

Са нефесдаллаз килигна

19-февралдиз Кьасумхуьрел, администрациядин дараматдин заседанийрин залда, машгьур тележурналист  Гулера  Камиловади  гьазурнавай, Дагъларин уьлкведа ва адалай къецени машгьур Алкадар­скийрин тухумдиз бахшнавай “Созвездие Алкадари” документальный фильмдин презентация кьиле фена. Ана райондин кьил Нариман Абдулмуталибова, райадминистрацияда жавабдар...

1-нумра акъатнава

Алатай гьафтеда “Дагъустандин дишегьли” журналдин    1-нум­ра чапдай акъатна. Алай йисан сифте нумра тир адан жил­динал къастунал кIеви, шии­ратдал кьару, зериф, гуьрчег дишегьли Саидова Раида Ревшановнадин шикил ала. Вичин ери-бине Ахцегьай тир, алай вахтунда Астраханда...

Луизади 1-чка кьуна

Мукьвара Санкт-Петербург шегьерда кьиле фейи “Вирироссиядин сочиненийрин конкурсда” 7-классда кIелзавай чи руш  Луиза  Руслановна  Къадировади  1-чка кьуна. Луиза 2005-йисан 29-декабрдиз Сулейман-Стальский райондин Герейханован хуьре дидедиз хьана. Адан са йис хьайидалай кьулухъ хизан Санкт-Петербургдиз куьч...

Кьиблепатан Дагъустанда лезги чIалай олимпиада кьиле тухуда

24-мартдиз, экуьнин сятдин 11-даз, Сулейман-Стальский райондин Эминхуьруьн юкьван мектебда 9-классра кIелзавай аялрин арада лезги чIалайни литературадай олимпиада кьиле фида. Ам Сулейман-Сталь­ский райондин администрациядин куьмекдалди “Лезги газетдин” редакцияди ва мергьяматлувилин “ЛЕКИ” фондуни тешкилзава. Мярекатда хуьрерин,...

Хайи чIалаз талукь мярекат

20-февралдиз Хасавюрт райондин Къурушрин хуьруьн 1-нумрадин мектебда­ “Чахъ чи хайи чIал амай кьван, сагъ я лез­ги халкь” ли­шандик кваз мярекат кьиле фена. Ана мектебдин директорди, “Къурушрин сес” газетдин, хуьруьн ктабханадин  къуллугъчийри, хуьруьн интеллигенциядин векилри,...

Вири дидейрин хва

26-февралдиз Махачкъалада, Р.Гьамзатован тIварунихъ галай Милли библиотекада, лезгийрин тIвар-ван авай юрист, писатель ва шаир, филологиядин илимрин кандидат  Абил  Абдурагьманович  Межидован  (Сардар  Абилан)  яратмишунриз талукь мярекат кьиле фена. Иниз республикадин писателрин Союздай, газетринни журналрин редакцийрай,...

Чубарукар

Гьуьрметлу дустар! Ингье кьуьдни акуна-такуна акъатзава. Вилик гатфар ква. Гатфарин сифте варз тир мартди чаз сифтегьан цуькверихъ, таза векьерихъ, хъчарихъ галаз санал гуьзел суварарни багъишзава: 8-Мартдин — Дидейрин югъ ва  Яран сувар. Мартди чаз...

Лезги кроссворд

Дуьз цIарара: 5. Гъепцегьрин хуьр алай чкадин тIвар. 6. Россиядин Игит, лезги (тIвар). 10. Пачагь ацукьдай чка. 11. Манидин гьава. 12. Ахцегь райондин хуьр. 13. Дибдин падеж. 15. Кьве касдин арада авайди. 17. Багьа...

“Сунайрин сердер,  картарин лачин…”

Рагьимханова  Шагьназ  Алиевна  1931-йисуз  Мегьарамдхуьре Алидин ва Селиматан хизанда дидедиз хьана. Селимат диде СтIал Сулейманан миресрикай,  СтIал­рин кавха ТIаибан руш тир. ВикIегьвал, итимрихъ галаз барабар жуьрэтлувал хьуниз  килигна, жемятди  адаз  “СтIал диде” ва  я...

Межид Гьажиеван эсеррай

Гафарин алемдай Шаирринни писателрин эсеррин чIалариз талукь махсус гафарганар акъудунин рекьяй чахъ еке агал­кьу­нар хьанвач. Лезгийрин маш­гьур пи­са­тель Ме­жид­ Гьажиеван эсерра гьалтай беречи, вервеш, эрибе­ре­яр,­ син­тараш, дим лацу, зупукь, кIвечIех гафари зи фикир чпел...

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире