Жуьмя мискlинда — мавлид

20-ноябрдиз Ахцегьрин  жуьмя  мис­кIин­дани чи Пай­гъамбар  хунин гьуьрметдай райондин дережадин чIехи мавлид кьиле тухвана.

Пайгъамбардин  тIварцIихъ галай межлисдин берекатдикай пай къачуз, иниз кьиле чпин имамарни аваз райондин саки вири хуьрерай динэгьлияр кIватI хьанвай. Мярекатдиз теклифнавай багьа мугьманар яз, Кьиблепатан Дагъустандин мусурманрин руьгьдин регьбер шейх Исамудин эфенди, Дербентда шейх Аб­дулла эфендидин тIвару­нихъ галай Ис­­ламдин университетдин ректор Саидов Ариф гьажи, Кеферпатан Кав­каздин къази Керимов Шагьабудин эфенди, районда РД-дин Муфтиятдин векил Гьуьснидин Ашуралиев, Рутул райондин имамрин советдин председатель Абдуселим гьажи, депутатрин Ахцегь райсобранидин председатель Абдул-Керим Палчаев, Ахцегьрин жуьмя мискIин туь­кIуьр хъувуник къуьн кутур ка­лук­ви жумарт карчи Абдуселим Абдуселимов ва Кьиблепатан Дагъустандин районрин хуьрерин имамарни муъмин ксар атанвай.

Диндин межлис, мавлиддин мана-метлеб ачухуналди ва мугьманарни районэгьлияр тебрикуналди, Ахцегь райондин имамрин советдин председатель, жуьмя мис­кIиндин имам Абдулгьашумов Абдулгьашим гьажиди ачухна ва кьилени тухвана. Къуръандин сурадилай кьулухъ ва мавлиддин сифте дуьайринни нашидрин арада гаф шейх Исамудин эфендиди къачуна. Дербентдин вири мусурманрин патай мярекатдин иштиракчийриз Мегьамед Пайгъамбар  дидедиз хьунин чIехи сувар мубаракна, ада таъсирлу вяз-насигьат авуна.

Нашидринни вязерин ва диндин шииррин арайра мугьманри тебрикдин келимаяр лагьана. Абдул-Керим Палчаева вичин, райсобранидин депутатрин ва Ахцегь муниципалитетдин кьил Осман Абдулкеримован патай мавлиддин иштиракчийриз Мегьамад Пайгъамбардин  гьуьр­мет­дай тухузвай меж­лис мубаракна.

Керимов Шагьабудин эфенди къазиди Кавказдин вири мусурманрин патай и мавлид тебрикна, адан тешкилатчийризни иштиракчийриз чухсагъул малумаруналди къейд авурвал, Ахцегьар зурба тарих авай пак чка я ва и мавлид ан-Наби Шейх Абу-мус­лима къван эцигай Аллагьдин пак кIвале кьиле тухун лишанлу я. Ина адан вах Кемуьл-Мемунат кучукнава; и цлари Пай­гъам­бардин  асгьабрин ва чкадин машгьур пара ксарин ял ку­жум­нава. Гьавиляй чун гьар сеферда иниз еке ашкъидивди къвезва. Инал рагьметлу шейх Сиражутдин­ эфендидин тапшуругъдалди чна гьеле 1990-йисара къвез, жемятдихъ галаз санал­ и дарамат мис­кIин­дин ихтиярда хтур ва сиф­те капI хъувур вахтар рикIел хквезва…­

Тебрикдин хуш келимаярни насигьатлу гьадисар гьакI Авадан, Советский, Сму­гъу­лар, КьакIар, Луткунар, Фи­яр хуьрерин имамар тир Рафик гьажиди, Сулейман гьажиди, Абдуллагь гьажиди, Уьзеир гьажиди­, Амир гьа­жи­ди, Заур гьажиди ва масабуру ла­гьана­­.

Дашдемир Шерифалиев


Всего просмотров: 54
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире