ТIугъвалдиз акси женг

ТIугъвалдин кьилин лишанар чиз­вайтIани, зун, цIуд юкъуз, кIвале рапар ягъиз, къаткана. Гьал хъсан тежез акурди, за “Тади куьмекдиз” хабар гана. Духтурди зи гьал ахтармишайдалай кьулухъ, зун Белиждин участокдин азарханадиз агакьарна…

Гатун цIиг я —

Элкъвенва куьн маргъалриз,

Гъиле кьуна

Гапур Гьажи Давудан.

Акуна заз:

Туруналлаз цIелхемар,

Шарвилидин,

Куь гъилера шумудан.

Палатадиз атай духтуррин дун акурла, зи рикIел Ватандин ЧIехи дяведин йисарин кинойрай къалурзавай тамамвилелди лацу парталар алукIнавай партизанар ва я разведчикар къвезвай. Амма абурун арада са чаравал авай. Кинойрай хъуьтIуьн вахтунда гъилера автоматар авай аскерар душман тергиз физвайтIа, гила, гатун цикIиз, гьа аскерриз ухшар яз, духтурар халис бягьсиниз экъечIзавай. Душман сад тир – тIугъвал. Тайинсуз ва инсафсуз. ЯтIани абурулай ам акIажариз, муьтIуьгъариз алакьзавай, вични, чирвал къалхан яз кьуна, сабурлувилелди. Гзаф вахтара сабурлувал руьгьдин гужлу къуватдиз элкъуьрна кIанзавай, гьикI хьи, духтурриз я йикъан кьарай авачир, я — йифен ахвар. Гьар ру­гуд сятдилай чпин постунал хтун патал абур тамамвилелди юргъунвал рекьизни агакьзавачир. ЯтIани, абуру чеб ганвай кьинез вафалу тирди къалурзавай. Гьа карди абурун руьгьдин къуватни — сабурлувал вини дережада эцигзавай. Им тIугъвал­дихъ галаз чIуг­ваз­вай бягьс тир. Халисан бягьс.

Гапурни тур

Гъалиб жеда

Дяведа,

Уьмуьрдин ранг

КуькIуьнзавай

Вядеда.

Белиждин участокдин азархана са акьван екеди туш. Завалдик акатнавай уьмуьрар къутармишун патал койкайрин кьадар артухарнавай. Палатайра чкаяр бес тежезвай вахтара азарханадин администрация дегьлизарни кваз ишлемишуниз мажбур жезвай. Им, гьелбетда, хаталувилин девирдиз килигна, къачунвай мягькем кам тир. И кардалди жаваб­дар ксарин къайгъударвал куьтягь жез­вачир. Адан сергьятар а крари гегьеншар ийизвай хьи, духтуррин азарлуйрихъ гелкъуьн, абур гьакъикъатдин гъавурда тун гьар са касдин руьгьдин гуьзел­ къатуниз элкъвезвай. Ахьтин вахтар жезвай хьи, тIуьр дарманди, ягъай рапуни азарлуйрин сагъламвал дегишарзавачир. Ихьтин вахтара духтурри, бедендин къуватлувилиз ва я зайифвилиз килигна, дарманар масабуралди эвез ийизвай. Са гафуналди, тIугъвал­дин аксина мягькемдиз гьазур хьанвай духтуррин командади датIана, сятини хьиз, кIва­лахзавай.

Азарлудан жигеррин сагъламвал тайинарун патал гьар юкъуз 3-4 кас Дербентдиз томографиядиз тухузвай, махсус жуьредин анализар Махачкъаладиз ракъурзавай ва икI мад лазим серенжемар къабулзавай.

Бязи вахтара зи кьилиз ахьтин фикирар къвезвай хьи, гуя духтурар гапурарни турар гваз майдандиз экъечIзава… ГьакI язни тир. Зун сагъар хъувур цIукьуд йикъан къене заз, чина хъвер амачир гзаф агьалияр гьикI шадвиливни гьевесдив ахцIана, беденда сагъламвилин хважамжам куькIвена хъфенатIа, акуна. Им, са шакни алачиз, духтурри, душмандал къачунвай гъалибвилин лепе тир.

Куьн вужар я,

Чаз таниш,

Чаз течирбур,

Цавун эмир

Кузвай руьгьдин

Гуьнеда,

Михьи рикIив

Лукьмандин

Кьин гайибур,

Сагъламвал хуьз,

Гьазур тир гьар

Легьзеда?

Чин, гъилер, беден лацу парталдалди кIевирнавай духтурар сад-садавай кьакьан – аскIанвилелди, бязи вахтара дегиш хьанвай сесиналди са уьтери тайинариз жезвай. Белиждин поликлиникадихъ, духтурханадихъ алакъа авачир касдиз абур сад тир: пешекар духтур, медсестра, ашпаз, гьатта санитарка – вири. Ихьтин чир-течирвал, белки, азарлуда гьиссни ийизвай жеди, амма адан кьилин гьисс анай вич сагъ хъхьана эхкъечIуникай тир.

Духтуррин къайгъударвиликай чара жезвай азарлудаз югъ-къандавай, месела заз, жув азардин къармахрай гьикI акъатзавайтIа, аквазвай. И чIавуз шадвилин, ашкъидин, гьевесдин, илгьамдин гьиссер артухни жезвай. Абуруни, гьар жуьре рангаринбур тирвиляй сад тир лепе арадиз гъизвай – сагъламвилин лепе. Винидихъ лагьанвайвал, сагъламвилин хважамжам. Вужар тиртIа, яраб, ажалдин вилик къалхан хьана акъвазна, чун къутармишайбур? Эхирдай заз чир хьайивал, тIугъ­валдал гъалибвал къачурбурун арада пешекар духтурар: Ибрагьимов Эмиран Къагьриманович, Мегьамедов Вагиф Исаевич, Османов Алибег Радикович, Селимов Селим Кьадиевич, Эскендаров Аюб Халилович; медсестраяр:  Алиева Тамара, Вагьабова Таиса, Гьуьсейнова Наида, Гьамидова Сефият,  Жаватова Рамида, Женетханова Фаиза, Кьасумова Марина, Казимова Мегьдуня, Марданова Марият, Рамазанова Зарина; санитаркаяр: Исакьова Тамила, Магьмудова Земфира, Гьамзатова Раиса, Балаугъланова Гуьлпери — авай.

Белиж поселокдин участокдин азарханадин администрациядиз ва духтуррин коллективдиз коронавирусдихъ галаз женг тешкил авунай, сагъламвилин къаравулда тарифлудаказ акъ­ва­зунай Хив райондин Фиригърин хуьряй тир Ашурагъаеврин хизанди чухсагъул лугьузва, гьакIни и йикъара къейд авур Вирироссиядин медицинадин къуллугъчидин югъ ачух рикIелди мубаракзава.

Абдул  Ашурагъаев


Всего просмотров: 93
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире