Нурлу гъед

13-апрель лезги халкьдин милли манидални музыкадал рикI алайбур патал лишанлу югъ хьана. Чна виликамаз хабар гайивал,  и юкъуз Махачкъалада, Дуствилин кIвале, “Сегьнеда 60 йис” лишандик кваз, лезгийрин машгьур манидар, композитор, Дагъустандин халкьдин артистка  Суьлгьият  Гьажиевадин  концерт кьиле фена. Адан тешкилатчияр — Саид Расулов ва Самера Алиева, спонсорарни меркезда Богатырёван куьчеда кардик квай “Ёжик грамотей” центр тир.

Концерт жегьил шаир, Дагъустандин писателрин Союздин лезги секциядин регьбер Владик Батманова ва Дагъустандин эстрададин гъед Мая Алимутаевади устадвилелди кьиле тухвана.

Дуьньядал мани такIан кас бажагьат ала. Иллаки Суьлгьият Гьажиева хьтин устадри мани лугьудайла, ада ийизвай таъсир иллаки гужлуди я.

Ингье сегьне билбилдин ихтиярда вугана­. Сифте тамамарай “Сел атана, яр атанач”, “КIа­ниди”, “Умрият”, “Шад я зун”, “Рехи жемир­, чIа­рар”, “Вилериз кьий”, “Гьинава вун, яр”, “Ма­дина”, “Зиярат”  ва гзаф маса манийри­ залда ацукьнавайбурун гуьгьуьлар хкажна, югъ чIе­хи­ сувариз элкъуьрна. Суьлгьият Гьажиевади та­мамарай чIехи пай манияр ала­тай асирдин 70-йисарин репертуардай тир. И карди, кьилинди­ни, манияр Суьлгьият Гьажиевади фонограмма галачиз тамамаруни, адан зарафатрини тамашачийрин гуьгьуьлар мадни хкажнавай.

Машгьур манидарди тамамарзавай му­гъа­матрал кьилди акъвазунин лазимвал авачтIани, и рекьяйни адахъ еке бажарагъ авайди къейд тавуна жедач. Концертда ада мугъамат галаз са шумуд мани тамамарна. Абур, гатфарин абулейсан марф хьиз, тамашачийрин рикIериз кужумзавай…

Суьлгьият Гьажиевадин манийрин ван чи япара аял чIавалай гьатна, абур дидедин не­кIедихъ галаз кужумнавай хьиз я. Ам вичин кье­тIен везинлу сесиналди манийрал ашукь агъзурралди ксарин рикIе муг авур, чи халкьдин милли руьгьдиз къуллугъзавай сегьнедин халис билбил я. 60 йисуз сегьнеда милли мани, музыка, меденият вилик тухуник ла­йих­лу пай кутун зарафат туш. Сульгьиятан маний­рал ашукьбур Лезгистанда, Дагъустанда, вири Россияда хьиз, Азербайжандани, Туьр­кия­да­ни… тIимил авач. И кIа­ни­вални ада вичин бажа­рагъдалди, ширин, везинлу се­си­налди, намуслу зегьметдалди, сегьнеда­ вич лайихлудаказ­, шитвал гвачиз тухуналди къазанмишна. С.Гьа­жиевади Да­гъустан­дин Госте­лерадиода кIвалахзавай йи­сара лезги мани ва музыка вилик тухуник еке пай кутурди, ада та­ма­мар­завай 150-далай гзаф манияр къенин­ юкъуз анин “Къизилдин фондуна” хуьзвайдини ри­кIел­ хкун кутугнава. Межлисдал Суьлгьият Рза­­евнадив яргъал йисарин гьакъисагъ зегьметдай, Дагъустан Республикадин меденият ва искусство вилик тухунай ва яратмишунрин рекье 60 йисан юбилей къейд авунихъ галаз ала­къалу яз Дагъустандин культурадин ми­ни­­­­с­терст­водин патай Чухсагъулдин чар вахка­на.

Бубайрин мисалда лагьанвайвал, ич тарцивай яргъаз аватдач. Суьлгьият Рзаевнадин руш Заминадини вичин манийралди чун фадлай шадарзава, дидедин рехъ ада устадвилелди давамарзава. Концертда адани са шумуд мани тамамарна. Дидедини руша санал лагьай “И дуьнья кIанибурунди я” мани тамашачийри иллаки хушдаказ кьабулна.

Са кар мадни къейд ийиз кIанзава, концертдиз С.Гьажиевадиз гьуьрметзавай гзаф мугьманар-манидарарни атанвай. Абурун арада Дагъустандин лайихлу артистка Ди­ля­ра­ Надырова, “Восток” группадин солист Брем­­бег Гьуьсейханов, Камила Мурсалова, Жаклина, Азербайжандай атанвай мугьман Надия Микаил, Мегьамед Аликперов, Замир Па­шаев ва гзаф масабур авай. Абуру лагьай­ ма­­ний­рини, халкьдин манияр ва кьуьлер тамарзавай Ахцегьай тир “ТIури” ансамблди кIватI хьанвайбурун гуьгьуьлар мадни ша­дар­на.

Милли манидал, музыкадал рикI алай  тамашачияр С.Гьажиевадин манийрихъ, сесинихъ цIигел хьанвайди кьатIуз хьун четин тушир: саки 3 сятни зура  давам хьайи концерт акьалтIайлани, инсанри залдай хъфиз тади тавуни и кардин гьакъиндай шагьидвалзавай. Яргъал чIугур гурлу капари, цуькверин бул кIунчIари Суьлгьият Гьажиевадиз та­машачийрин, чи халкьдин патай авай кIа­нивал мадни хъсандиз къалурзавай…

Сагърай Куьн Суьлгьият Рзаевна! Квехъ  хушбахтлу яргъал уьмуьр хьурай!

Рагнеда Рамалданова


Всего просмотров: 56
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире