“Мецел мани, гъиле чIагъан…”

Рагьман Мурадован — 65 йис

Еке ва баркаллу тарих авай ЦицIигъ­рин хуьре дидедиз хьайи Агъа СтIал-Къазмайрал яшамиш жезвай, вичиз тIе­би­атди са шумуд патахъай пай ганвай Мурадов  Рагьман  Мегьамедша­фи­евича майдин гуьзел йикъара вичин уьмуьрдин 65-гатфар къаршиламишна. Адет яз, са кьадар рекьиз фейила, гьар са­ касди кьулухъди элкъвена, вич фейи ре­кьиз вил хъияда, адаз килигда, “залай­ вуч алакьна?” лагьана, фи­кир-хиял ийи­да.­­­ Ча­вай лугьуз жеда хьи, Р.Мурадов уьмуьр­да баркаллу рехъ фе­на. Рагьметлу шаир Ра­мазан Каитова вичин са ши­ир­да кхьейвал, “къени инсанар фейи ре­кьяй явшанар экъечI­дач, гьатта чуьллерни кваз фарашни жеда, цуьк акъатна — иер­ни”.­

Р. Мурадова яргъал йисара “Сулейман-Стальский ДЭП-32” ОАО-да (рекьерин участокда) техник-эцигунардайди, планово-производственный отделдин экономист, рекьерин мастер ва кьилин инженер яз кIвалахна. Саки 42 йисуз рекьерин участокда намуслудаказ кIва­лах авунай Р. Мурадоваз РФ-дин рекье­рин­ хилен 250 йис тамам хьунин юбилейдин медаль, 2009-йисуз РФ-дин тран­спортдин министр И. Левитинан патай чухса­гъул­дин чар, 20-дав агакьна гьуьрметдин грамотаяр ганва.­

Рекьерин участокдин хъсан пешекар хьиз, Рагьман Мурадов районда ва адалай яргъарани гзафбуруз бажарагълу чIагъанчи, ширин сес ва кьетIен алакьунар авай манидар яз чида. Гьа са вахтунда  ада шадвилин мярекатра тамадавални ийизва, шиирар кхьизва.

— Гьеле школада амаз чIагъан язавай ва манияр лугьузвай зи къаст-мурад Махачкъаладин культпросветучилищедик экечIун тир, — лугьузва Рагьман Мегьамедшафиевича. — Амма герек документар вахтунда аниз вугуз тахьай зун Махачкъаладин автодорожный техникумдик экечIуниз мажбур хьана.

Пешекар музыкант ва манидар хьа­нач­тIани, Рагьмана чIагъан са юкъуз­ни гъиляй ве­гьенач. ЧIагъанни ягъиз, вичин кье­тIен се­­синалди манияр лугьуз ада районда ва ада­лай къеце тухвай шадвилинни культурадин гзаф мярекатра, фестивалра, килигунра иш­тир­акна. Бажарагълу гьевескардиз Кьасумхуьрел, Дербентда, Махачкъалада, Кас­пийск­­да, Ахцегьа, Кьурагьа, Москвада, Ба­куда, Сум­­га­итда, Краснодарда ва гзаф маса чкайра­ гурлу капар яна. Дипломарни адахъ са шумуд­ ава­.

— Вазни хъсандиз чизва жеди, стха, дегь заманайрилай инихъ Кьиблепатан Дагъустан, иллаки лезги пад, хъсан зуьр­нечийралди, чIа­гъанчийралди ва музыкадин алатралди машгьур тир, — суьгьбет­зава Рагьман Мегьамедшафиевича. — Виликдай гьар са алат вичин махсус чкада ишлемишдай: зуьрне, далдам, чIагъан, тафт — мехъерик, чуьнгуьр, саз, кеменчи, тар — гъвечIи мярекатра, кфилни балабан — чуьлда авай нехирбанрини чубанри. Хуьре мехъерар хьайила, жаван гада яз, зун фена чIагъанчидин патав акъваздай. Чи хуьрени чIагъанар ядай устадар авай. Гьа икI жува-жуваз чIагъан ягъиз чирна.

2019-йисуз Сулейман-Стальский райондин гьевескаррин ва культработникрин дестеди, муниципальный райондин кьил Нариман Абдулмуталибов кьиле аваз, Москвада ФЛНКА-ди тешки­лай ва кьиле тухвай Яран суварин шад­вилин мярекатда иштиракна. Гьа дестедик квай Рагьмана меркездин чIе­хи залда лезги халкьдин куьгьне манияр лагьана, чIагъандай авазар тамамарна. Абур суварин мярекатдин иштиракчийри гурлу капар ягъуналди къаршиламишна.

Устадвилелди чIагъан ягъуналди, ширин сесиналди манияр лугьуналди Рагьман Мурадова чи шаирринни писателрин, машгьур маса ксарин юбилейрин ва маса мярекатар гурлу ийизва, гаф-чIал чидай тамада яз, мярекатарни кьиле тухузва.

Жуван яр-дуст тир Рагьман Мурадовакай кхьенвай макъала заз шиирдин ихьтин цIараралди куьтягьиз кIанзава:

Мецел мани, гъиле чIагъан,

Лугьуз мани, шад я Рагьман,

ЦицIигърин хуьр — вичин ватан,

Шад межлисрин шагь я Рагьман.

 

Билбилдин хьиз, гуьзел, назик,

Вуч ширин я Рагьманан сес?!

Яб гузавай гьич садани,

Лугьуч адаз: “Акъваз, я бес”.

 

Хьанвай яшар пудкъанни вад,

Гьар са рекьяй я вун устад,

Рагьман стха, ачух суфра,

Ви сагълугъдай, ша, хъван шараб!

Ваз 65 йисан юбилей мубаракрай, вахъ искусстводин рекье мадни еке агалкьунар, чандин сагъвал, яргъал уьмуьр, хизанда бахт-берекат хьурай, гьуьрметлу Рагьман Мегьамедшафиевич!

Хазран  Кьасумов


Всего просмотров: 105
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире