“Лезги газетди” Кьурагь районда дидед чIалай конкурс тухуда

2018-йисалай гатIунна, “Лезги газетдин” редакцияди чи мектебра­ 11-классра кIелзавай аялрин арада лезги чIалайни эдебиятдай умуми олимпиадаяр тухузва. ЦIи и серенжем Кьурагь районда тешкилзава.­

Олимпиададин макьсадрик акатзава: хайи чIал хуьн ва еримлу авун, мектебар акьалтIар­завай аялрихъ лезги чIалай ва эдебиятдай авай чирвилер ахтармишун, абурун арада сечмебур хкягъун, дерин чирвилерни зигьин авай аялриз чпин алакьунар еримлу ийидай мумкинвал гун, акьалтзавай несилриз лезги чIал кIанарун, абур милли руьгьдин ивирриз мукьва авун.

Олимпиада кьве паюникай ибарат я: 1-пай райондин мектебра 11-классра кIелзавай аялрин арада кьиле фида. Олимпиададин 1-пай­ тухудай югъ Кьурагь райондин администрациядин образованидин управлениди тайинарзава. Виридалайни гзаф баллар къазанми­шайбуру (гьар са мектебдай са кас) олимпиададин Кьурагь райондин­ КIи­рийрин хуьруьн школа-интернатда 19-февралдиз экуьнин сят­дин­­ цIусадаз (11:00) кьиле фидай 2-паюна иштиракда. Гъалибчияр олимпиададин иштиракчийри къазанмишнавай баллрин кьадардиз килигна тайинарда.

Гъалибчийриз “Лезги газетдин” редакцияди савкьатар гузва:

1-чка кьур ученикдиз  –  диплом, 5 (вад) агъзур манат пул, С.Б.Юзбеговадин ва Н.Ш.Абдулмуталибован редакциядик кваз 2013-йисуз Ма­хачкъалада чапдай акъатнавай “Урус чIаланни лезги чIалан словарь”, Муьзеффер Меликмамедован “Гьажи Да­вуд” тIвар алай тарихдин ктаб;

2-чка кьур ученикдиз  –  диплом, 3 (пуд) агъзур манат пул, С.Б.Юз­бе­­говадин ва Н.Ш.Абдулмуталибован редакциядик кваз 2013-йисуз Махачкъалада чапдай акъатнавай “Урус чIаланни лезги чIалан словарь”, Муьзеффер Меликмамедован “Гьажи Давуд” тIвар алай тарихдин ктаб;

3-чка кьур ученикдиз  –  диплом, 2 (кьве) агъзур манат пул, С.Б.­­Юзбеговадин ва Н.Ш. ­Абдулмуталибован редакциядик кваз 2013-йисуз Махачкъалада чапдай акъатнавай “Урус чIаланни лезги чIалан словарь”, Муьзеффер Меликмамедован “Гьажи Давуд” тIвар алай тарихдин ктаб.

Идалайни гъейри, 1,2,3-чкаяр кьур аялриз (эгер абурухъ ашкъи ава­тIа) “Лезги газетдин” редакцияди Даггоспедуниверситетдин Да­гъус­тандин филологиядин факультетдик экечIиз куьмекда. Мадни башкъа, чпихъ яратмишдай (публицистдин, шаирдин) алакьунар авай жегьилар газетдин кIвалахдални желбда.

“Лезги газет”


Всего просмотров: 217

Читайте также: