Къуръандин аятрин баянар

(Эвел — 23-26-нумрайра)

 1. Абуру лагьана: “Дуьа ая (тIалаба, ялвара) вуна жуван Раббидиз чи патахъай, баян гудайвал Ада чаз ам гьим ятIа, гьакъикъатда, чаз калер сад-садаз ухшар я, ва гьакъикъатда, чун, “ин ша Аллагь” (Аллагьдиз кIан хьайитIа), дуьз рекьевайбур жеда (адан патахъай)”.
 2. Ада лагьана: “Гьакъикъатда, Ада лугьузва хьи: “Гьакъикъатда, ам я кал — гъилив вердишар тавунвай — чилиз цан ягъиз, ва (вич муьтIуь­гъарни тавунвай) — цанвай никIериз яд гуз (вич инсанри дигиз ишлемиш тийизвай), (вири нукьсанрикай) саламатди, вичик (вичин хамунин рангунилай гъейри), маса рангунин лишан квачир”. Абуру лагьана: “Гила вуна гьахъ (дуьз лишанар) гъана”. Ва (акьван терсвилер авурдалай кьулухъ — лап четин хьайила) абуру ам тукIуна, ва абур мукьвал тир тавуниз (а кар).
 3. Ва (рикIел гъваш куьне, бес) куьне са кас (яна) кьенай ва куь ­арада а кардин патахъай еке гьуьжетар (гьарда тахсирвал чпелай ­алудиз, къалмакъал) хьана, ва Аллагьди ­винел акъудда куьне чуьнуьх авур кар.
 4. Ва (бес) Чна лагьанай: “Ягъа куьне ам (а мейит) адан (тукIунвай калин) са паюналди (ва а мейитдал чан хтана ва ада лагьана вич яна кьейиди вуж тиртIа)”. “Гьа икI, Аллагьди мейитрал чан хкида (Къияматдин Юкъуз) ва Ада квез Вичин делилар къалурзава, куь акьулди кьатIун патал!”
 5. Ахпа (Аллагьди квез и вири делилар къалурайлани) куь рикIер векъи хьана адалай кьулухъни: абур (куь рикIер) къванер хьиз я ва я векъи­вилиз мадни кIеви. Ва гьакъикъатда, къванерикай ава ахьтинди, вичяй вацIар акъатзавайди, ва гьакъикъатда ава абурукай вич пад-пад хьана ва адай яд (булахар) акъатзавайди. Ва гьакъикъатда, ава абурукай (къванерикай) чеб (виняй) агъуз аватзавайбурни Аллагьдихъай кичIевиляй. Ва Аллагь куьне ийизвай амалрикай гъафилвиле авач!
 6. Бес, куьне (эй, мусурманар), абуру (чувуд дин гвайбуру) квехъ (куь диндихъ) инанмишвалда лагьана умудзавани, вични абурукай (са) кIапIалдиз (алимриз) Аллагьдин Каламдин ван къвез хьанай (Тавратдай), ахпани абуру ам чIурувилихъди дегишариз хьана, чеб адан гъавурда гьатайдалай кьулухъ, чпиз чиз-чиз (а кар)?!
 7. Ва абурал (чувуд дин гвайбурал) иман гъанвайбур (мусурманар) гьалтайла, абуру (анжах мецералди) лугьузва: “Чна иман гъанва” ва абурукай (чувуд дин гвай мунафикьрин) садбур муькуьбурухъ галаз кьилди хьайила, абуру лугьузва: “Бес, куьне абуруз (мусурманриз) Аллагьди квез (Тавратда) ачухнавай кар (Мугьаммад пайгъамбардин хабаррикай) лугьудани кьван, абуру адалди квехъ гьуьжет ийидайвал куь Рабби­дин вилик? Бес куь акьулди кьа­тIуз­вачни?!”.
 8. Бес абуруз чизвачни, гьакъикъатда, Аллагьдиз (абуру) чуьнуьхзавай (абурун чинебан) крарни ва (абуру) дуьздал акъудзавай (абурун ачух) крарни чизвайди?!
 9. Ва ава абурукай (чувуд дин гвайбурукай) савадсуз жемятни (кIел-кхьин тийижир авамбур) Ктабдин (Тавратдин баян) чин тийизвай, (абуру инанмишвалзава) анжах тапан инандирмишвилерихъ (субутсуз ­крарихъ, хиялрихъ) ва абуру (гьа­къикъи чирвилер авачиз), анжах гиман ийизва.
 10. Ва (гьавиляй) еке мусибат (гьелеквал, писвал) я чпи, Ктаб кхьизвайбуруз (Тавратда дегишвилер твазвайбуруз) чпин гъилералди, ахпа ам Аллагьдин патай я лугьузвайбуруз, адахъ (чпиз) са жизви къимет (фана дуьньядин менфят) къачун патал. Бес, еке мусибат (гьелеквал, пис азаб) я абуруз чпин гъилери кхьейдакай, ва еке мусибат я абуруз, чпи (акI) къазанмишзавайдакай!
 11. Ва абуру (чувуд дин гвайбуру) лагьана: “Чак гьич хкIадач ЦIай, анжах гьисабнавай (тIимил кьадар) йикъарилай гъейри”. Лагь (вуна абуруз, эй Пайгъамбар): “Куьне Аллагьдивай агьт (а карда икьрар) къачунвани, (эгер акI ятIа…) гьакъикъатда, Аллагьди Вичин агьт (икьрар) гьич чIур­дай туш! Аксина, куьне Аллагьдин гьакъиндай квез чин тийизвай кар (таб) лугьузва!
 12. Туш (куьне тестикьарзавайвал! Аксина, куьн ЦIа жеда эбеди яз)! Ни, пис кар къазанмишнатIа ва вичин гунагьди (хатайри) вич “элкъуьрна кьунатIа” (куфрда тунатIа), ахьтинбур — ЦIун эгьлияр я, абур ана гьамишалугъ яз амукьда.
 13. Ва чпи, иман гъана диндар амал авурбур — абур Женнетдин эгьлияр я, абур гьана гьамишалугъ яз амукьда.
 14. Ва (рикIел гъваш куьне гьакI­ни, эй чувуд дин гвайбур), Чна Исраилан рухвайрин (куь ата-бубайривай) “кьинералди мягькемарнавай икьрар” къачур вахт: “Куьне са Аллагьдилай гъейри садазни ибадатдач; ва (куь) диде-бубадиз (куьне) хъсанвал ийида хъсанвилер авуналди ва (гьакIни) мукьва-кьилийриз, етимриз, кесибриз; ва (гьакIни) инсанриз (куьне) лап хъсан гаф лагь, ва капI кьиле твах, ва закат це”. Ахпа (куьн кьулухъ) элкъве­на (а кардикай ва икьрар чIурна) са тIимилбур квачиз квекай, ва куьн элкъвена ава.
 15. Ва (рикIел гъваш куьне гьакIни, эй Бану-Исраил) Чна куь “кьинералди мягькемарнавай икьрар” къачур вахт: “Куьне (сада сад рекьиз) ивияр экъичдач, ва куьне куьн (сада сад) куь яшамиш жезвай чкайрай акъуддач лагьана”, ахпа, куьне (а кар) хиве кьунай (кьиле тухванай) — ша­гьидвализ куьне (ам дуьз тирди, ам куь динда авайди).

85.Ахпа куьне, эй ахьтинбур (икьрар ганвай ксар), сада сад (ягъиз) рекьизва, ва куьне квекай (са) кIапIал чпин яшамиш жезвай чкайрай акъудзава абурун аксина куьмек гуз (масадбуруз) гунагь кар ва мидявал ийиз. Ва эгер (абур) куь патав есирар яз атайтIа, куьне абур гьакъи гана азад хъийизва, вични квез къадагъа авунвайла абур (яшамиш жезвай чкайрай) акъудун. Бес, куьне Ктабдин (Тавратдин) са паюнихъ инанмишвал ийиз, муькуь паюнихъ кафирвалзавани?! Ва авач эвез (жаза) акI авурдаз квекай — агъузвилелай (беябурвилелай) гъейри — дуьньядин уьмуьрда, ва Къияматдин Юкъуз абур (Аллагьди) лап кIеви азабдиз (элкъуьрна) хкида. Ва Аллагь гьич гъафилвиле авач куьне ийизвай амалрин гьакъиндай!

(КьатI ама)

Таржума авурди – Ямин Мегьамедов,

Диндин рекьяй алим


Всего просмотров: 35
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров