Къуллугъдал тайинарна

31-январдиз  “Ахцегь район” МР-дин кьил  Осман  Абдулке­римов  райондин культурадин хилен къуллугъчийрихъ галаз гуьруьш хьана. Гуьруьшда РД-дин Халкьдин Собранидин депутат Рафик Асланбегова, райондин депутатрин Собранидин председатель Абдулкерим Палчаева ва маса юлдашри иштиракна.

Сифте гаф рахуналди, мярекат О.Абдулкеримова ачухна ва кIватI хьанвайбуруз райондин культурадин управленидин (РУК) начальниквиле Мусаев Ширинбег Межвединович тайинарна­вайди ва МКУК “МКДЦ”-дин директорвилин везифаяр вахтуналди Рагьимов Абдукерим Азизагъаевичан хиве тунвайди малумарна.

— Гьуьрметлу юлдашар, квез чида хьи, гьар жуьре себебрикди­ чавай, гьайиф хьи, икьван чIавалди райондин культурадин хилез­ са артух фикир гуз хьанач. Гила чун рикIивай и кардив эгечIнава,- башламишна ада вичин суьгьбет. — Коллективда карчивилин, яратмишунин гьакъисагъ зегьметдин къулай гьалар хьун-тахьун­, сифте нубатда адан руководителдилай аслу я. Райондин культурадин хиле са жавабдар кас хьун лазим я (и кар виняйни истемишзава). Гьавиляй, виликрай хьиз, чна райондин культурадин управление тешкил хъувунва ва адан начальниквилин жавабдар везифаяр РД-дин культурадин лайихлу работник Ширинбег Мусаевал тапшурмишнава.

Са вахтунда, амай рекьерай хьиз, райондин культурадин месэ­лаярни чешнелу гьалда авай. Вишералди алимрикайни пагьливанрикай, машгьур революционеррикай ва маса пешекаррикай рахадач. Республикада халкьдин сифте театр, газет, светский чирвилерин мектеб, ГЭС, Кьиблепатан Дагъустанда халичаяр храдай сифте фабрика ва пара маса идараярни карханаяр ина — лезги халкьдин меркез тир Шарвилидин Ватанда — гьелбетда, кьуру чкадал арадал атанач. “Яд хьайи вирериз яд хкведа”,- лугьуда бубайрин мисалда. Чи рикIелай бубайрин хъсан аде­тарни баркаллу крар фенвач. Бажарагълу инсанарни ава, кIан­завайди гьар сад вичин везифайрив намуслувилелди эгечIун я. Умудлу я хьи, чи ихтибар хвена хьиз, Ширинбег Межвединовичалай культурадин хилен месэлайра къайда тваз алакьда.

Райондин Культурадин кIвал — им чи культурадин чин я, яни адал алай абурди чи халкьдин абур къалурзава. Виликан баркаллу абурлувал арадал хкун патал чнани квез алакьдай вири жуьредин куьмекарда. Кьилди къачуртIа, фикирдик цIи Культура­дин кIвалин къав, кьве кабинет, дегьлиз ремонтун, халкьдин адетрин Культурадин центр иниз ахкъудун ва бязи маса крар ква, — алава хъувуна Осман Магьмудовича.

— Хъсан хьана, зун квехъ галаз и гуьруьшдал кьисмет хьана. Райондин культура авай гьал заз къайгъусуз туш. 2017-йисуз за и месэла РД-дин Халкьдин Собранидални къарагъарна. Халкьдин тарихдинни культурадин ина кьван памятникар авай чкаяр Дагъустанда сад-кьвед я. Гьич тахьайтIа Николаян девирдин маш­гьур къеле, жуьмя мискIин, тарихдин музей, кудай дарман ятарин гьамамар, Женияр, чарх алай муькъвер, вичик КIелез хевни акатзавай къадим Ахцегьрин эцигунрин ансамбль квек ква! Ахцегьиз ачух цавун кIаник квай музей гьавайда лугьузвач.

Гьайиф хьи, гьелелиг чавай халкьдин и девлетлу культурадинни тарихдин шагьидрин рабатвализ, абурал туристрин фикир­ желбиз жезвач. Иллаки еке бедбахтвал вич РФ-дин дережадин зурба ядигар тир чи машгьур къеле виридаз акваз-акваз, чкIизва. Ам туькIуьр хъувуна хьиз, халкьдин хийирда ишлемишдай мумкинвилерихъ къекъвена кIанда. Райцентрадин клубдикай ра­хай­тIа, гьеле алатай асирда, 1928-йисуз, халкьдин мелералди Лезги­ те­атр патал эцигай и зурба дараматни тарихдин кьетIен памятник я. Вичин девирда Дагъустандин гьич са райондани тешпигь авачир и дарамат гьихьтин гьалда аватIа квез аквазва. Ам тIебии газдалди чими авун, гьакIни ахцегьвияр хъвадай михьи целди­ таъминарун патал за, куь патай РД-дин Халкьдин Собранидин де­­путат яз, чалишмишвал ийида,- лагьана Рафик Асланбегова.

Вичин нубатда райондин культурадин управленидин цIийи ­начальник Ширинбег Мусаева вичел райондин культурадин дере­жа хкажунин жавабдарвал ихтибарунай Ахцегь муниципалитетдин кьил Осман Абдулкеримоваз чухсагъул малумарна ва коллективдин куьмекдалди и ихтибардиз вафалу жериди хиве кьуна.

Дашдемир Шерифалиев


Всего просмотров: 19

Читайте также: