Къени крарин сагьибар

Сулейман-Стальский райондин волонтёррин гьерекатдин дестедихъ галаз зун алатай йисуз райондин 90 йисан юбилей къейдзавай мярекатдал мукьувай таниш хьанай. А вахтунда абуру райондин администрациядин дараматдин гьаятда иниз кьуд патахъай къвезвай мугьманар хушвилелди кьабулзавай, абурун хуруйрал и мярекатдиз бахшнавай знакар алкIурзавай. Тарихдин важиблу и вакъиада чпин хиве тунвай амай везифаярни жегьилри лайихлувилелди кьилиз акъуднай…

Са тIимил йикъар идалай вилик чна и гье­рекатдин куратор, Сулейман-Стальский райондин образованидин управленидин пешекар   Аликберова  Маина  Надировнадихъ  галаз суьгьбетна. Ам 1979-йисуз Волгоградда дидедиз хьана. Агъа СтIалрин-Къазмайрал юкьван школа, Дербентда дуьньядин экономикадин институт акьалтIарна. 2015-йисалай райондин образованидин управленида кIвалахзава.

Малум хьайивал, районда волонтёррин гьерекат 2018-йисан эвел кьилера тешкилна. Къенин юкъуз образованидин идарайра кардик квай волонтёррин 26 отрядда 350-далай виниз аялар ава. Алатнавай тамам кьве йисуз и гьерекатди кьиле тухванвай кIва­лахдикай Маина Надировнади суьгьбетзава.

-Волонтёррин гьерекатди районда кьиле тухузвай важиблу вири мярекатра иштиракзава. ИкI, алатнавай йисара чна 150-далай виниз серенжемар тешкилна. Абурук ква: “Дикъет це, аялар”, “Георгийдин лента”, “Аялдиз хъвер багъиша”, “Дидеяр хуьх!”, “Михьи район”, “Наркоманиядиз — ВАЪ”, “Хъсанвилин тарсар” ва масабур.  Аялри чпин хушуналди къе­ни и крарик лайихлу пай кутазва. “Волонтёр” гафунин манадай аквазвайвал, ам, дугъ­ри­данни, вичин хушуналди, гуьгьуьллудаказ обществодиз хийир патал зегьмет чIуг­ваз­вай, вири и крарни пулсуздаказ кьилиз акъудзавай  кас я. Мадни заз лугьуз кIанзава: волонтёрди  къенивал, умудлувал ва муь­гьуьб­бат багъишзава. Чи аялрихъ халис во­лон­тёрриз хас вири ерияр ава — кIеве авайдаз, сагъсуздаз куьмекар гун, инсанриз шадвал, бахтлувал багъишдай ашкъи-гьевес… Лугьурвал, абур гъвечIизамаз чанда чIехи рикIер авайбур я, — къейдзава М.Аликберовади.

Акьалтзавай несилдиз къедамаз хъсан тербия гун пакадин йикъан, умудлу гележегдин замин я. А тербияни сифте нубатда чIе­хи-гъвечIидаз гьуьрмет ийиз чирунилай башламиш жезва. Чаз чир хьайивал, волонтёррин гьерекатдик квай гадаярни рушар яшлу ксариз куьмекар гун патал кIвалериз физва. Гьаятда, багъда кьилиз акъудун лазим тир крара, кIвалин кеспийра куьмекзава. Сагъламвал пайгар тушир, гьа гьисабдай яз  инва0лид аялрин патав финиз, абурун руьгь хкажуниз, куьмекар гунизни абуру артух фикир гузва.

Алатай йисуз районда кьиле тухвай зурба мярекатрани, чна винидихъ лагьанвайвал, райондин 90 йисан юбилейдиз талукь мярекатда, жегьилрин образованидин «Куьре-2019» международный форум кьиле тухудайлани,  волонтёррин гьерекатдин иштираквал тариф авуниз лайихлуди тирди къейд ийиз кIанзава. Идалайни гъейри, абуру школайра, акьалтзавай несилдин ватанпересвилин руьгь хкажуниз талукьарна, жуьрэтлувилин, гьакIни наркоманиядиз акси (ва икI мад темайрай) ачух тарсар кьиле тухузва, субботникра активнидаказ иштиракзава, райондин архивдин отделдиз, хуьрерин администрацийриз чпелай алакьдай вири жуьредин куьмекар гузва. Дидейрин юкъуз ва 8-Мартдиз ЦРБ-да къатканвай, гьакI куьчейра дишегьлияр — чи дидеярни вахар шадариз, абуруз хуш келимаяр лугьуз, цуьквер гуз волонтёрриз иллаки хуш я. Са гафуналди, абур жез­май кьван гзаф къени крар кьилиз акъудиз чалишмиш жезва.

Лугьун лазим я хьи, волонтёрри кьиле тухузвай кIвалахдиз хейлин идарайрин регьберри, гьакI кьилдин ксарини чухсагъулдин келимаяр лугьузва. Абурун жергеда Сулейман-Стальский райондин КЦСОН-дин директор А.Бабаев, ЦРБ-дин аялрин отделенидин заведующий М.Мамеева ва гзаф масабур ава. ЦIийи йисан вилик центральный больницадин аялрин отделенида волонтёррин дестеди ина сагъламвал гуьнгуьна хутазвайбур патал “ЦIийи йисан суьгьуьрчивал” лишандик кваз серенжем кьиле тухвана. Аялрин шадвилихъ кьадар авачир. Аяз Бубадинни Живедин ханумдин  пек-партал алаз волонтёрри вижевай программа къалурна, аялрин гуьгьуьлар хкажна, абуруз савкьатар га­на. Ихьтин серенжем кьиле тухунай отделенидин заведующий Мадина Мамеевади волонтёрриз сагърай лагьана. Ада къейд авурвал, эхиримжи 25 йисуз аялриз ихьтин сувар бахшнавай им сад лагьай сефер я.

Маина Надировнади хабар гайивал, 2020-йисан планрик гзаф кIвалахар ква. Алай вахтунда абур Ватан хуьдайбурун йикъаз талукьарнавай серенжем — Армиядин жергейра къуллугъзавай жегьилриз ширинлухар авай по­сылкаяр гьазурна рекье тунал машгъул я. Мартдиз вири райондин субботник тешкил­да…­

Волонтёррин гьерекатди чпиз куьмекар ва кьетIен дикъет гунай райондин кьил Нариман Абдулмуталибоваз сагърай лугьузва. Къуй къени крар кьилиз акъуддай ашкъи-гьевес мадни артух хьурай!

Рагнеда  Рамалданова


Всего просмотров: 101
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире