Хъсан мярекат хьун вилив хуьзва

20-26-майдин йикъара  республикадин меркезда  карчивилин гьафте кьиле фида. Ам гуьзлемишзавайвал, вакъиайралди девлетлуди ва итижлуди хьун лазим я. Дагъустандин карчивилин ва ин­вестицийрин рекьяй Агентстводи хабар гузвайвал, программадин   сергьятра аваз  мастер-классар, “элкъвей столар”, гьакI­ни карчияр ва хсуси бизнес тешкилиз кIанзавай ксар патал итижлу  маса  мярекатар кьиле тухуда. 

Агентстводин теклифдалди Дагъустандин вузра  элкъвей столар кьиле тухузва. Абурун сергьятра аваз республикадин жегьилриз  хсуси кар гьикI гъиле кьадатIа, кьетIен шартIар тешкилна виликди тухузвай мулкарин (ТОР) резидентар гьикI жедатIа, карчидивай куьмекдин гьихьтин серенжемрик умуд кутаз жеда­тIа, бизнес-инкубаторди гьикI кIвалахза-ва­тIа чирзава. Инвестицийрин идаради гьакI­ни  карчияр тир дишегьлияр патални са жерге мярекатар кьиле тухун фикирда кьунва.

Карчийрин сувар республикадин руководстводин иштираквал авай бизнес-ифтардалди акьалтIардайвал я. Чешмеди хабар гузвайвал, ифтар карчияр  суф­ра­­дихъ гуьруьш хьунин тегьерда кьиле ту­худа. Ина бизнесдал машгъул ксаривай­ неинки  кьунвай  сив хкудиз ва санал  капI ийиз, гьакIни таниш жез, сада-садахъ га­лаз­ рафтарвал, суьгьбетар ийиз, сада масадан тежрибадикай менфят къачуз, иниз махсусдаказ  теклифнавай спикеррихъ ва карчивилин тIал алай месэлайрай  пешекаррихъ яб акализ жеда.

Мярекатар Агентстводин къаюмвилик квай идарайрин — РД-дин карчийриз куьмек гунин Центрадин, Дагъустандин микрофинансированидин фондунин, РД-дин Заминвилин фондунин, Дагъустандин лизингдин компаниядин иштираквал аваз  кьиле тухуда.

“Къенин юкъуз Дагъустанда бизнесди йигиндаказ гьерекат къачуз башламишнава. 2024-йис алукьдалди,  чна  карчийрин кьадар 188 агъзур касдив агакьдалди гзафарун фикирда кьунва. Уьлкведин ва республикадин руководстводи вилик гъвечIи ва юкьван бизнес  дурумлудаказ еримлу авун таъминарунин месэла эцигнава. И макьсаддалди чна лазим шартIар тешкилзава ва регионда гъве­чIи ва юкьван бизнесдин субъектриз  куьмек гунин нетижалу  къайда туькIуьрза­ва”, —  лугьузва РД-дин карчивилин ва инвестицийрин рекьяй Агентстводин руководителдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Гьажи Гьасанова.

Идалайни гъейри, “Россиядин дестек” ДРО-дин дишегьлийрин карчивилин рекьяй комитетди  Дагъустандин карчийриз 22-майдиз кьиле тухун фикирда кьунвай “Вуч? Гьина? Мус?” турнирда иштиракуниз эвер гузва. Ина Да­гъустандин мулкунал регистрация авунвай гъвечIи ва юкьван бизнесдин векилривай иш­тиракиз жеда. Турнирда гъалиб хьайидаз, дипломдилай гъейри, къиметлу пишкешни гуда.

Тахминан 400 карчиди  иш­тиракдай еке мярекат 24-майдиз тарихдин “Россия — зи тарих” паркуна кьиле фида. Адан тешкилатчияр РД-дин карчийрин ихтиярар хуьнин рекье тамам  ихтиярар ганвайди,  “Бизнес-клуб Дагестан” АНО, “Россиядин дестек” ДРО, Россиядин промышленникрин ва  карчийрин союздин регионда авай отделение, РД-дин Алишверишдинни промышленный палата, “Махачкъаладин бизнес-жемят” ассоциация ва “Бизнес ришветбазвилиз акси я” ЦОП АНО я.

Шад мярекатдин сергьятра аваз  Да­гъустандин карчийри тамамарзавай къуллугърин ва акъудзавай продукциядин выставка  кьиле тухун ва республикадин виридалайни хъсан бизнесменриз пишкешар гун фикирда кьунва. Сивер кьунвай мусурманар патал  нянихъ недай тIуьнрин суфраяр (ифтар) ачухда.

Карчивилин гьафтедин мярекатра иштиракиз кIанзавай ксаривай тамам делилар РД-дин карчивилин ва инвестицийрин рекьяй Агентстводиз зенг авуна чириз жеда.

Саида Мурадова


Всего просмотров: 20

Читайте также: