Гурлу межлисар

31 майдиз Дербентда, “Нарын-Къала” стадиондал, пак Рамазандин вацран шадлухдай республикадин манадин зурба ифтар, яни сив хкудунин межлис кьиле фена. РД-дин милли политикадин Министерстводин, Дербент шегьердин администрациядин ва мергьяматлувилин “Инсан” фондунин куьмекдалди Дагъустандин Муфтиятди тешкилай и мярекатда республикадин кьуд пипIяй теклифна атанвай 25 агъзуралай гзаф мусурманри, гьакI маса динрин векилрини иштиракна.

И межлисда РД-дин Миннацдин кьилин заместитель Мурад Шефиева, Халкьдин Собранидин депутатар Тимур Гусаева, Нариман Темуркаева, Дагъустандин Кьиблепатан округда РД-дин Кьилин векил Фуад Шихиева, Дербент шегьердин кьилин заместитель Рустамбег Пирмегьамедова, Дербент райондин кьилин везифаяр тамамарзавай Сейидмегьамед Бабаева, республикадин шегьерринни районрин кьилерини абурун заместителри, РД-дин Муфтийдин куьмекчи Агьмад Кахаева, Дербентда алимрин советдин председатель Абубакр Аливердиева, диндин алимри, машгьур пагьливанри ва нуфузлу маса ксари иштиракна. Мугьманар Кьуръандин сураяр кIелуналди ва нашидар лугьуналди къаршиламишна. Сив атIунин тIуьнрилай кьулухъ жемятди вирида санал гъетрен капI авуна.

Ихьтин межлис и юкъуз Дербентдин тарихдин Жуьмя-мискIиндин имам, шейх Исамудин Эфендидин регьбервилик “Бабуль-Абваб” мискIиндани тешкилнавай. Неинки Кьиблепатан Дагъустандай, гьакI Чечнядай, Ингушетиядай, Азербайжандай, Тажикистандай машгьур алимарни динэгьлияр атанвай инани са шумуд агъзур касди иштиракна.

2-июндиз Ахцегь райондин имамрин советдин председатель Гьажи Абдулашим Абдулгьашумован регьбервилик кваз ва райондин руководстводин иштираквал аваз Ахцегьрин Жуьмя-мискIинда ва 3-июндиз Республикадин муфтиятдин векилрин иштираквал аваз карчи, меценат Жигерхан Сулейманован “Самур” комплексдани мярекатар кьиле фена.

Чи дуьаяр, садакьаяр, кпIар къуй Аллагьди кьабулрай!

Дашдемир Шерифалиев


Всего просмотров: 27

Читайте также: