Гьазурвал аквазва

Россиядин Гьукуматди “Милли проектар — “уьмуьрдиз куьчуьрмишун” пай” форумдин нетижайрин бинедаллаз  са шумуд тапшуругъ гьазурнава, абурукай бязибур образованидин хилез талукьбур ва мукьвал вахтунда кьилиз акъудун лазим я. Ингье абурун бинеда вуч аватIа.

Аялрин бахчаяр “хизандин графикдал” диде-бубайриз аялар анриз гъун ва хутахун къулай жедайвал элячIда. Алай вахтунда, месела, чIе­хи­ пай бахчайри аял пакаман тIуьн гудалди гъун — им, адет яз, па­ка­ман сят­­дин 9-дан зур я ва нянин сятдин 6-дан зураз хутахун истемишзава. Гьа са вахтунда чIехи пай диде-бубаяр и чIавуз гьеле кIвалахал аламаз жезва. Аялрин бахчайрин графикар гила ачухдаказ веревирдда.

Аялрин бахчайра, школайра, колледжра ва вузра  экологиядин рекьяй­ образование гудай программаяр пайда жеда. Абуру элкъуьрна кьунвай тIебиатдив мукъаятдаказ эгечIиз чирда.

Регионриз сагълам уьмуьр кьиле тухуниз, тIуьн тIуьнин культурадиз­, хи­зандин ивирар хуьниз ва абур раиж авуниз талукь образованидин прог­раммаяр гьазурун тапшурмишнава. Алай вахтунда бязи регионра ухшар жуьре программаяр кардик квазва, мисал яз “Чешмеяр” программа къачуртIа жеда. Ана асул фикир руьгьдин ва марифатдин жигьетдай тербия гунин месэлайриз гузва.

Алава образованидин муаллимрин ва педагогрин образованидин дережа хкажунин карда экономикадин гьакъикъи сектордин карханайри иштиракда.

Университетра, илимдин тешкилатра ва экономикадин гьакъикъи сектордин карханайра  илимдинни образованидин центраяр пайда жеда.

Колледжра ва вузра инжинирингдин центраяр ачухда. Алай вахтунда и тапшуругъ кьилиз акъудиз гьазурвал аквазва.

«Лезги газет»


Всего просмотров: 21

Читайте также: