Гатфар яна хьи хару…

Белиж поселокдин администрациядин вилик квай майдандал, “Кемерово, чун вахъ гала!” лишандик кваз, “Зимняя вишня” центради кьур цlун къурбандар  хьайи­бур эбеди яз ри­кlел хуьнин ва кьейибурухъ гъам чlугунин мярекат кьиле фена.

Ана иштиракзавайбурун арада поселокдин администрациядин векилар,  собранидин депутатар, агьалияр, карханайрин руководителар, муаллимар, чкадин агьалияр авай. Абурув виридав лацу шарар гвай.

Мярекатдал Белиж поселокдин кьил Рамиз Гьабибулаев, поселокдин собранидин председатель Азиз Сефербегов рахана.

Белижвийри чпи кемероввийрихъ галаз гъам пайзавайди ва абур и карда тек ту­ширди чпив гвай плакатралди — “Кемерово, мы с тобой!”, “Скорбим, Кемерово”, “Ке­мерово, “ТЦ  “Зимняя вишня”, скорбим” ва лацу шарар цавуз ахъаюналди  къалурна­.

Кlватl хьанвай жемят са декьикьада кисна акъвазна, ахпа цавуз лацу шарар ахъайна.

Нянин сятдин иридаз машинрин рулрихъ галай белижвияр “Москва” залдин вилик квай чlехи майдандал кlватl хьана, абуру  са декьи­кьада сигналар яна. Рекьяй физвай машинрини абурухъ галаз зил кьуна.

Шаир  Гъулангерек  Ибрагьимовади  вичи Кемероводин агьалийрихъ галаз санал гъам чIугвазвайди шиирдалди къалурна:

Гатфар яна хьи хару…

Гатфар яз гуьзел, ачух тир гуьгьуьл,
Векь-кьал экъечlдай пад-пад ийиз чил.
Мартдин къанни вад — каникулрин вахт,
Аяларни шад тир, хъуьрезвай хьиз бахт.

“Хъуьтlуьн вишни” тавдин чlехи кинозал,
Ацlанвай аялрив, гвачир ерли къал.
Кинодин экрандал алкlанвай вилер,
Хияларни шад яз, секин тир рикlер.

Садлагьана гьатна михьиз чиле гум,
Аялрик акатна кичlевал, зурзун.
Экъечlизни жезвач: кlеви я ракlар,
Гумадини кьуна, чlулав я къавар.

Бамишна гумади, авачиз нефес,
Телефон гвай аялди акъудзава сес:
“Хала,им ухшар я эхир вядедиз,
Вич заз кlани тир лагь зи дидедиз”.

Са нин ятlа хва, са нин ятlа руш
Хъфизва цаварал, яз малаик-къуш.
Гуьлуьшан гатфарни яна хьи хару
Экъечlай цуькверни хъхьана кьуру.

Цlай кьуна, дарамат кузва пайгар
Шумуд са инсандин къахчуна чанар.
Шехьзава Россия, шехьзава гьар сад,
Я Аллагь, вуч гуж я акурди им мад?

Кана Максиман пуд аялни паб,
Терг хьана хизан — им тушни азаб?!
Наталья муаллимди аялар патал
Вичин чан къурбандна, вегьена цlал.

И гатфариз, лап чубарукри хьиз,
Лув гузва цавуз руьгьери михьиз.
Кемерово шегьер, вун тек туш хьи къе,
Вахъ гала вири чун — вун ава рикlе.

Гьич затlни алуддач чна рикlелай,
Мукъаят хьухь куьн гьар сад кlевелай.
Бедбахтвилер мад вилиз тахкурай,
Дидейрин рикlер гьич тlар тахьурай…

Къагьриман Ибрагьимов


Всего просмотров: 102

Читайте также: