Дуьньяда

Игьтияж авай пешеяр

Алай вахтунда кар алайбурукай тир инженервилин, ширинлухар гьа­зур­дайбурун, чатухъанвилин ва хейлин маса пешеяр гележегдани чпихъ игьтияж авайбур яз амукьда. “RT” чешмеди хабар гузвайвал, ихьтин фи­­кирар зегьметдин рекьяй ВНИИ-дин (Вирироссиядин илимдинни ахтармишунрин институт) пешекарри раижнава.

Абурун делилралди, жемиятдин арада гегьеншдиз къуллугъзавай пешекаррикни чпин пешедин жигьетдай теспача акатдай кар авач. Кьилди къачуртIа, бухгалтерар, муаллимар, духтурар, ашпазар, ширинлухар­ чрадайбур, барменар ва бязи маса пешекарвилин дережа авайбур садрани кIвалах авачиз амукьдач. Абурухъ авай игьтияж 5-10 йисан девирда са кIусни зайиф жедач. Кьит тир, гележегда чпихъ еке игьтияж жедайбур яз, ахтармишунар кьиле тухвайбуру электрослесарвилин, электромонтервилин, биотехнологиядин затIарал гуьзчивал тухудай менеджервилин, инженер-химиквилин пешеяр къалурнава.

Технологиядин гьалар вилик финихъ галаз алакъалу пешейрин игьтияжни артух жезва.

ЦIийи женгерик кьил кутадайвал я

“Сочидин икьраррал” асаслу яз, куьрдерин аскерар Туьркиядин сергьятрин патав гвай хатасузвилин зонадай эхкъечIун лазим я. Р.Эрдогана малумарайвал, эгер Россияди икьраррин шартIар тамамар тавуртIа, Анкаради Сирияда куьрдерин кIеретIриз акси яз женгинин цIийи гьерекатар гатIунда. Идакай “Известия” чешмеди хабар гузва.

“Эгер мукьвал йикъара а зона террористрикай михьи тахьайтIа, а месэла чна чи хивез къачуда ва анаг азадунин кIвалах кьиле тухуда”, — лагьана Эрдогана. Ада алава хъувурвал, террористрин кIеретIрин гьужумурин вилик пад кьун патал Туьркиядин терефди Сирияда хатасуз зона арадал гъунин кар гъиле кьунва. Эрдогана къейдзавайвал, женгинин гьерекат себеб яз 4220 квадратный километрдин майдан авай хатасуз зона гуьзчивилик кутадай мумкинвал хьана.

РикIел хкин, 22-октябрдиз В. Путин ва Р. Эрдоган Сочи шегьерда гуь­р­уьшмиш хьанай. Анал кьве терефдини Сириядин кеферпата саналди тир гуьзчивилин кIвалахар кьиле тухунин гьакъиндай къарар кьабулнай. 9-октябрдиз Туьркияди Сирияда “Ислягьвилин чешме” женгинин гьерекатдик кьил кутунай. Туьркиядин терефди малумарнай хьи, женги­нин гьерекатрин кьилин макьсад Сириядай масанриз катнавайбур элкъвена ватандиз хкун ва регионда ислягьвал таъминарун я. Алай вахтунда и гьерекатар акъвазарнава.

Терефдар яз гьисабзавач

США-ди Россия вичин союзник яз гьисабзавач, амма ИГ-дихъ галаз (ам Россияда къадагъа авунва) алакъалу месэлайра кьве уьлкведин фикирар сад-садав кьурбур хьана. Идан гьакъиндай милли хатасузвилин рекьяй США-дин президентдин куьмекчи Р. О’Брайена “NBC” телеканалдиз гайи интервьюда малумарна.

Кьилди къачуртIа, Америкадин сиясатчиди къейд авурвал, гуя ИГ-дин регьбер Абу Бакр аль-Багъдади тергунин женгера кьве уьлкведин итижар сад хьана. “Россиядихъ галаз чи итижар дуьз атайла, абурухъ га­лаз санал кIвалах тийидай са себебни авач”, — лагьана ада. Гьа са вахтун­да Трампан куьмекчиди США патал Россия къурхулувал яз гьисабзава.

Къейд ийин, идалай вилик Д.Трампа аль-Багъдади тергун патал вичин­ уьлкведин махсус женгерин къуватар машгъул хьайидакай малу­марнай­. Америкадин регьберди тестикьарзавайвал, женгинин гьерекатрин нетижада 11 аял азад хъувуна, амма Америкадин гьич са аскердизни зиян хь­а­нач. Ихьтин кардик къуьн кутунай Трампа Россиядин, Сириядин, Ирак­дин ва Туьркиядин регьберризни чухсагъул малумарна. Къейд авурвал­­, тIвар кьунвай уьлквейри террористрин кIеретIрихъ галаз женг чIугваз куьмек гана.

Россиядин оборонадин министерстводи, ИГ-дин кьил гуя тергнава лугьузвай фикирдал шак гъуналди, США-дивай аль-Багъдади Идлибда хьайивилин гьакъиндай шагьидвалзавай ашкара делилар раижун  истимешзава.

Зегьметдин гьакъидиз талукь яз

И йикъара Госдумади зегьметдин гьакъидин агъа кIанин кьадар (МРОТ) хкажунин гьакъиндай законопроект веревирдна. Идакай “Новости” РИА-ди хабар гузва.

Законопроектди 2020-йисан 1-январдилай зегьметдин гьакъидин агъа кIанин кьадар 12130 манат яз тайинарун теклифзава. Гьа икI, исятда­ авай МРОТ-див (адан кьадар 11280 манат я) гекъигайла, цIийи законопроектда къалурнавай кьадар 850 манатдин (7,5 процент) артух жезва.

Законопроектдин гъавурдик кутунин чарче къейднавайвал, ам кьабулуни 3,2 миллиондив агакьна къуллугъчийрин мажибдин кьадар хкаждай мумкинвал гуда.

Нер бегенмиш тахьайла…

Косметикадихъ галаз алакъалу “къугъунар” себеб яз, Вьетнамда 13 йисан яшда авай рушан вилин экв квахьна. Идакай “AsiaOne” чешмеди хабар гузва.

Вичин нер бегенмиш тушир рушахъ пластикадин операция авунин мурад фадлай авай. Диде-бубадивайни ихтияр къачун тавуна, ам косме­тикадин рекьяй кIвалахар тухузвай салондиз фена. Рушаз вичин му­рад кьилиз акъудун патал пулни бес жезвачир, амма салондин сагьибди адаз бес тежезвай пул гуьгъуьнлай вахкудай мумкинвал гана. Раб ягъай­далай кьулухъ зур сят алатайла, руш экъуьчун къведай гьалдиз атана, адан кьил ва эрчIи патан вил тIар хьана. Ада вичин вилерин экв зайиф хьанвайди гьиссна. Къалабулух акатай аялди гьасятда диде-бубадиз зенгна. Азарханадиз агакьарайла малум хьайивал, рушан вилин ивидин­ дамардиз гиалуроновый кислотади таъсирна. Духтуррин фикирдалди, хасаратвал хьайи вил гуьнгуьна хтун, адаз куьмек хъхьун намумкин я.

Гьазурайди — К.Ферзалиев


Всего просмотров: 36
Подпишитесь на наши каналы:

Читайте также:


Новости партнеров

Яндекс.КартыКарта распространения коронавируса в России и мире