ЧIехи шаирдин экуьнив агатна!

Етим Эмин вичин уьмуьрда, Дагъустанда хьиз Азербайжандани машгьур ва сейли хьана. Къенин юкъузни а кIанивал амазма.

22 — декабрдиз КцIар шегьердин библиотекадин чIехи залда Етим Эминан 180 йисан юбилейдин мярекат кьиле фена. Ам “АЛАМ” журналдин, “КцIар” газетдин,  “МАРВАР”, “ШАГЬДАГЪ” кIватIалрин зегьметдалди арадал атана. ЧIехи Эминан тIварцIел Бакудай, Къубадай, Хачмазай, КцIарай, Актаудай… мугьманар атанвай ва гьар сада и хуш мярекатдик къуьн кутуна.

Пара иер манийринни шииррин сувар хьиз кьиле  фена Эминан юбилейдин межлис. Ам ачухай ва  кьиле тухвай “АЛАМ” журналдин кьилин редактор Къурбаналийрин Камрана  Эминан эсерар  вичи цIийи кьилелай кIел хъувуникай, “Дуьнья гьей” студент чIавуз кIвале авай са лезги ктаб тирдакай,  Эминан чIехивили вич хайи чIалал кIел-кхьинал желб авурдакай суьгьбетна.

Мярекатдик чIехи пай кутур шаир Вакъиф Муьшкуьрвиди Эминан уьмуьрдикай, адан девирдикай, туькIуьрунрикай,  “КцIар” газетдин кьилин редактор, шаир ва публицист Видади Севзиханова а девирда Ширвандин, Бакудин, Къарабагъдин шаиррин шииррин межлисра, гьакIни   Яргундал Гьажи Исакь эфендиди арадал гъайи эдебиятдин межлисда Эмина иштирак авуникай, Яргундал ам илифуникай, хуьруьн тIвар шиирра гьатуникай  ихтилатарна. Видади муаллимди кIватI хьанвайбуруз виридан рикIяй тир вичин теклифарни гана: гьар йисуз «Эминан поэзиядин югъ» кьиле тухун; гьар вацран межлис са писателдин яратмишунриз талукьарун.

Зарияр тир Сеидмет Самуриди, Лезги Бегьлуьла, Зерифа Кьасумовади,Римма Гьажимурадовади, Мегьрали Лацувиди,  Актаудин лезги медениятдин меркездин векил Юзеф Агьмедханова, Шихжамал Шихжамалова,Зиядхан Мурадханова, Бегьрам Залова, Судя Манчарова, Гьасанбала Мамедова,Оруж Оружева, Жавид Тагьирова, Жавид Алисманова, Камран ТIигьиржалвиди, Баба Салманова, Давудрин Равила, Лезги театрдин актер Юсифова Кифаета, “Уьфуькь-С” — дин къуллугъчи Яхулова Офеляди ихьтин мярекат арадал гъайибуруз разивилин келимаяр лагьана, чIехи Эминан  дерин фикиррин  дуьньядикай ихтилатарна.

Лезги зарийрин кхьинар урус чIалаз элкъуьрзавай, иер сесинив чи шаиррин эсерар интернетдин сайтра дуьньядиз чирзавай Бести Нифтиевади “Веси” шиир урус ва лезги чIаларал, и цIарарин авторди Мегьамед Физулидин гъезел азербайжан ва, Эминан таржума яз, лезги чIаларал, гьакIни Эминан дустариз кхьенвай чарар кIелна. А чарара авай -миш, -суз галачир чIал къенин йикъан кхьинрин чIалалай михьи тирди къалурна.

Туьрк, араб, фарс  чIаларин таъсир а девирда пара тир. Эминаз а чIалар чизвай. Чиз-чиз, ада авай гафарин чкадал патан гафар кхьеначир, ам гъавурда акьазвай. Адан эсерра авай туьрк гафар, завай хьайитIа, кIватIайбурун “гьунарни” хьун мумкин я.

“АЛАМ” журналдин векил, этнограф Абир ЭчIехвиди вичиз Гьаким Къурбанан “Дили дуьньядин чирагъ” романдай, Эминан къамат гьа автордин вилерай аквазвайди лагьана. Гьавиляй и зурба романдин метлебдикайни рахана.

Забит Ризванован тIварцIихъ галай Манкъулид хуьруьн юкьван мектебдин рушари — Симара Оружевади (7 — класс), Нане Несировади (6 — класс), Хадижа Султалиевади (1-класс) заридин шиирар кIелна.

Машгьур чIагъанчи Расим Бакарован регьбервилик кваз “КАРД” ансамблди, Ашукь Адила, Вуькъар Мамедрзаева, Явер Шалбузова, Роза Гьажимурадовади Етим Эминан гафариз кхьенвай чпин манийралди мярекатдиз мадни экв гъана.

Эхирдай Къурбаналийрин Камрана мярекат тешкилиз куьмек гайи райондин кьилевай ксариз, библиотекадин директор Загьир Мустафаеваз, атайбуруз, къуьн кутурбуруз разивилин гафар лагьана.

Эйваз Гуьлалиев, КцIар шегьер


Всего просмотров: 98

Читайте также: