Адал дамахзава

Женгинин муракаб техника виликди фенвай алай шартIара Россиядин Яракьлу Къуватра къуллугъ авунин истемишунарни йисалай-суз ар­тух жезва. Шад жедай кар ам я хьи, армияда къуллугъзавай Сулейман-Стальский райондай  тир же­гьил­ри чпин хиве авай ватандашвилин буржи намуслувилелди кьилиз акъудзава. И кардин гьа-къин­дай абуру къуллугъзавай частарин командиррилай райондин военный комиссариатдиз, мектебриз, гьакIни ди­де-бубайрин тIварцIихъ хквезвай чухсагъулдин чарари шагьидвалзава.

И йикъара ихьтин хуш келимаяр авай чар Кьасумхуьрелай тир Гъалиб ва Сильвара Улугъаеврин хизандин тIварцIихъни хтана.

Ана икI кхьизва: “Гьуьрметлу Гъалиб Играмудинович ва Сильвара Мирзекеримовна! Автомобилрин 609-кьилдин батальондин командованиди Улугъаев Играмудин Гъалибович хьтин хва тербияламишунай квез сагърай лугьузва.

Куь хва гьахъвал кIани, низамлу ва жавабдарвал дериндай гьисс ийизвай аскер я. Ада вичел ихтибарнавай яракь устадвилелди ишлемишзава, батальондин уьмуьрдин вири крара активвилелди иштиракзава.

Чешнелудаказ къуллугъиз намуслу зегьметдалди, командиррихъ ва санал къуллугъзавай аскеррихъ галаз дуьз рафтарвал авуналди, ада вирибурун арада гьуьрмет къазанмишнава­.

Чна куь хци инлай кьулухъни вичин хивевай  аскервилин ва ватандашвилин буржи намуслувилелди кьилиз акъуддайдахъ кIеве­лай инанмишвалзава.

98568-женгинин частунин

командир  майор Е. Филиппов”.

Ихьтин хуш келимайрив ацIан­вай чухсагъулдин чарари неинки ди­­де-бубадик, гьакIни тарсар гайи м­у­аллимрикни, гьелбетда, дамах ку­тада.

Играмудин хьтин баркаллу рухваяр чи амай жегьилризни чешне я.

А. Камилов


Всего просмотров: 159

Читайте также: