Шиирар

Зардин нурар

Кихлигзава зун парталриз

гьуьлерин,

ЦIарцIар гузва, нур тухузва­

вилерин.

Бескозырка,

къизил гьарфар пелеллай,

Гарал лентер

къугъваз жедай кьилелай.

Фена вахтар,

чархар ягъай гьуьлерал,

Зардин нурар —

чинер алай къуьнерал.

Фланелка,

хуру гатаз — лепейрал,

Бес тельняшка?!

Гъалиб хьайи къелейрал…

ГьикI тарифдач

кикер гьяркьуь шалвардин,

Гьар са “безек”

даяхар тир завалдин,

Тумаждин чIул,

гъед юкьваваз лабардин,

Шагьид хьайи

жегьилвилин гьунардин.

Хурум чекме

абур тир чи кIвачерал,

Чил зурзадай,

къекъведайла чилерал,

ЧIулав бушлат,

къуша-къуша дуьгмеяр,

Гусардин хьиз,

хурудаллай везнеяр.

Зур асир я,

хуьзва кIвале, вил ягъиз,

Эй зи дустар,

амач салам, гъил ягъиз?!

Куьн гьинава, зи стхаяр,

кис хьана?!

Аллагьяра

чи гьуьлерин гьисс хвена…

Къекъвезва рикI

гьуьлерални юрдарал,

Дамахзава

къенин йикъан картарал…

Ислягьвилин лифери

къуй цав хуьрай,

Экуь бахтар,

зуьгьре гьед хьиз,

куькIуьрай…

Мад

гьуьлерал…

Мад гьуьлуьн ван

Гьатнава зи япара.

ТIал ала жал,

Звал ала жал,

Акъатиз икI къапарай?!

Кубрикдава

Зун къаткана.

Чеб сад-садан

Гуьгъуьналлаз,

Серт лепеяр атана,

Зи гимидин

Мягькем къвалар,

Лап жеривал гатана.

Заз къайгъу туш,

ТIурфанар, лагь,

Низ хьурай хуш?!

Гару вичин карзава.

Гараризни,

Ятаризни

И генг гьуьле дарзава.

Тек къаравул

Гимид винел,

Алцумиз йиф,

Тахъ-тахъ ийиз,

Тек къадамри ванзава.

Тик мачтадал

Къугъвазва лент,

Гьамни хьанва

Кьадарсуз перт;

Гимид пенжер — умуд-эквер

Къайи гару,

Алтадиз мез, “чанзава”…

Ягъайди хьиз,

Авудна зун

Ахварикай зенгини.

Им хабар тир:

Чи морякриз

Эвер гузвай

Чирвилерин женгиниз.

Велвелади,

Къалабулух квай,

Ахвар атIай,

Къарагъарна меселай.

АкI хьана заз,

Низамда тваз

Командирдин

КIеви буйругъ

Атайди хьиз…

Амма,

Зун дивандал кIвалева,

Гьуьлни гими

Зи бейнида, кьилева,

Мад гьуьлерин

Рахаз чIалал…

* * *

Украинадин вакъиаяр фикирда аваз

Эй чIехи халкь!

Вуж хьана куь

Шад деврандал

Хьайиди гьалкь?

Туна уьлкве

ЧIулав, туькьуьл гумада.

Вахни стха,

Уймах, арха

Квез чизамач.

Серт гуьллейрин

Туна хура,

Гьатнава куьз куьн и йикъа?

Катзава халкь,

Ватан туна,

Дарвилера

Гьатнава халкь…

Диде, аял,

Кьуьзуь, эгьли

Гъанва даддал, ялвариз.

Эхь, “ваъ” авач,

Кьабулзава,

Кьабулзава

Урусатди,

Дидеди хьиз,

Вичин гегьенш луварик…

Куьз я къастар,

Жегьил чанар

Ийиз тар-мар?

Бес са чилин,

Са накьвадин

Туширни куьн веледар?

Хьана чIалахъ

Гьи ампадин дуьдуьгрин?

Важарар

Нив вугана куь, чуьруькриз?­

Вуч фад фена

РикIелай куь

Чи Ватандин

Кьилел къвайи

Харни тIурфан, дявеяр?

Гьикьван ава

Стха сурар

Куь пак чилел?!

Къени накъвар

Алаз вилел,

Къекъвезма чи дидеяр…

Ша, тарихдиз

Вил вегь куьне,

Хмельницкий

Богдан хьтин рухвайри

Эхначир гьа гьукумни гуж

Къецепатан агъайрин.

Халкь агуднай

Урусатдин

Кесер авай куьлгедив.

Гьиниз фена а чешнеяр,

Гьиниз фена а чешмеяр?

Бубайри тур

Ибрет — дикъет

Сада-садаз

Ягъун тирни турни тикъет?..

Эй тахтунин

Кьилевайбур!

Гьукум, яракь

Гъилевайбур!

Тек гелирдин

Гелевайбур!

Гьикьван рикIер нез хьурай?

Фигъилчийрин,

Негъилчийрин

Вязер чIуру квез хьурай?

Ачух вилер,

Хуьх куь кьилер,

Акъвазара къанлувал.

Гьар са карда,

Даим зарда

Хуьз алахъа

Руьгьдин жегьтни

жанлувал!..

Ватандин аскер

Ленинград гьалкъадай акъатна 70 йис тамам хьайила…

Даниил Гранин —

Ватандин аскер,

Писатель — сердер…

Тади квачиз,

ЗатIни гвачиз,

Физва залдай

Трибунадихъ

Рейхстандин,

Чи кьегьалри

Хкаж авур

Гъалибвилин пайдах хьиз.

Физва аскер —

Руьгьдин сенгер,

Тажни къалхан ахлакьдин.

Килигзава

Эл адаз:

Кас яшарин

КукIушдава,

Гила саки асир я.

Секин я зал,

Кьунвай хьиз чIал,

Гуя гьар сад есир я.

Касни авач

Кушкушзавай,

Чи аскерри

Таптамишай и залда.

Тажуб я зун,

Сегьнедилай

Къайи хар хьиз гуьллейрин,

Къвезва-къвезва,

АтIуз-атIуз,

Кьуркьушум хьиз,

Гафар залан.

 

Секин я зал,

Хьана бейгьал,

Ацукьнава

Къуьневаз къуьн,

Гафар хци кужумиз.

Руьгьдин гьарай,

Квахьай кьарай,

Хкиз рикIел

9 лагьай Май,

А югъ лап фад алатай.

ЧIехи рикIин гафари

Къарсазва вири.

Вилерикай

Карагзава:

Рехи шегьер,

Гьар са куьче,

Хьанвай сенгер,

Йифди цава —

Гул-гул эквер,

РикI атIудай

Сиренад къув…

Зениткайрин,

Тупарин ван,

Чилер-цавар,

Зурзаз къавар…

Руьгь ргазва:

А девирдин

Серт шикилар,

ЦIиргъинаваз

Физ виликай.

Ладога вир,

Къанлуйриз ам

Хьанвай са сир,

Адан гуьзгуь,

Йиф-югъ талгьуз,

РугзавайтIан,

МуркIадин муьгъ —

“Уьмуьрдин рехъ”

Ленинграддиз физ хьана,

Сих алакъа хуьз хьана!..

Эхь, рганай,

Эхь, чранай

Гьар сад вичин хамуна.

Эхнай вири:

Дарвилерни,

ТIарвилерни,

Бушвал ерли тавуна.

Саки кIуьд виш

Йикъан къене,

Пайдах кьуна,

Хвенай вине

Бубайрин рехъ аманат.

Хвенай шегьер саламат!

Секин я зал…

Бязибурун

РикI хьана сал, киснавай.

Белки, абур

ХутахнатIа

Серт йикъарин вядедиз.

Ава жеди

Гьабурухъни

ЧIух хьай рикIер,

Авур хирер дяведи.

Секин я зал,

РикIера тIал

Къекъвезва жед

Гьисснавай…

Дагълар

РикIин цIуцIрум, гьарай дагълар!..

Ибрагьим  Гьуьсейнов

Секинвални

Сабурлувал

Гузва куьне рикIериз…

Хайи Ватан!

Йиса садра

Жезва мугьман,

Ялзава зун

Ви жигъирри, рекьери…

Я зун цIигел,

Хкиз рикIел,

Шимер кьилел,

Дустар галаз,

Шад аямар гуьзетай.

Къван гадариз,

ЦIапан ягъиз,

Кат-калтугиз,

Фена вахтар, гьуьжетар.

Агъсакъалар

Алай кимел,

Чаз килигиз,

Дегь девирра

Атай кьилел,

Гьар са легьзе

Карагзавай

Вилерикай алатай.

ЧIулавар нез,

Къугъваз, хъуьрез,

Чун къибришрихъ

Жедай къекъвез чIурара.

А легьзеяр

Хьана яргъа,

КIвачерикай

Са къван хьана хкатай…

Зун хиялри

Хутахнава,

Акатнава

Аялвилин лепедик,

Лекьери хьиз,

Зи хиялри

Сирнавзава,

Хуьр аквадай тепедив…

Дагълар! Дагълар!

Чилин винел

Я куьн шагьлар!

Къуьн-къуьневаз,

Архаяр хьиз,

Акъвазнава даяхар.

Тек кукIушар,

Хьанвай яшар…

Эй зи дагълар —

Пагьливанар!

Лап атлантрин жуьреда

Кьунва цавар къуьнерал.

Аскерар хьиз,

Низамдава, жергеда.

Бязибуру

Лацу булут

Кьунва кьилел,

Гъана пелез,

Бармакар хьиз синерал.

Тек серденар

ИчIизава.

Етим хьана,

Ахквазамач суьруьяр,

Алатна лаз.

Са лекьери

Сугъулдаказ,

Кагьулдаказ

ЦIар илитIиз,

Белки, хуьзва ерияр…

Акур чIавуз

Мензераяр ватандин

Руьгь беденда рахана.

Зи хиялри,

Зи фикирри

Кьиле далдам гатана…

Аллагьяр Абдулгьалимов

 


Всего просмотров: 106

Читайте также: